Advertisement

Hazine'nin 16 Temmuz 2014 itfa tarihli tahvilinin, 20 Temmuz 2011 tarihinde yapılacak kupon ödemelerinde faiz oranı yüzde 2,27 olarak belirlendi.

Hazine Müsteşarlığı sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında, kupon vade başlangıç tarihinden önceki 91 gün içinde gerçekleştirilen iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ağırlıklı faizler esas alındı.

Bu çerçevede, söz konusu 5 DİBS ihalesinde ağırlıklı ortalama bileşik faiz oranı (91) gün yüzde 2,02 oldu. 20 Temmuz 2011'deki kupon ödemesine esas teşkil edecek kupon oranı yüzde 2,27 olarak belirlendi.