Advertisement

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılarak faaliyet konusunun inşaat, madencilik ve kimya alanlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verildiğinin duyurulduğu hatırlatılarak, şirket Yönetim Kurulunun, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon lira olarak belirlenmesi ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvurunun bugün yapılmasını kararlaştırdığı duyuruldu.

Metro Menkul Kıymetlerden Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, şirket Yönetim Kurulunun, söz konusu başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi halinde Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, yapılacak mevzuata uygun değerleme ile tespit edilen değer üzerinden devralınmasına karar verdiği de belirtilerek, konuya ilişkin gelişme oldukça, mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanacağı kaydedildi.

Öte Yandan, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş'den KAP'a yapılan başka bir açıklamada da, yüzde 94 hissesine sahip olunan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş'nin bağlı ortaklığı olan Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin devri hakkında bilgi verildi.

Kapat