Advertisement

Araştırma kuruluşu GFK tarafından gerçekleştirilen Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında 1,1 puan artarak 91,1 puan oldu.

Tüketici güven endeksi Mart'ta 90,0 puan düzeyindeydi.

GFK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketiciler Nisan ayında ''Ergenekon davasını, Libya'da ve Ortadoğu'da çıkan olayları, Japonya'daki depremi, 2011 genel seçimini, işsizliği ve üniversite sınavı ile ilgili haberleri'', ''Türkiye'nin gündemindeki en önemli olaylar'' olarak belirttiler.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Nisan ayında, gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,1 puan (yüzde 1,0) artarak 107,6 puan oldu.

Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0,2 puan (yüzde 0,2) azalarak 116,6 puana gerilerken, işsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 2,6 puan (yüzde 3,1) artışla 85,5 puan düzeyinde gerçekleşti.

Tasarruf eğilimi ise 0,9 puan (yüzde 1,7) artarak 54,7 olarak kaydedildi.-AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ-GFK'dan yapılan açıklamada, tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksinin ülkeler arası karşılaştırma yapma imkanı tanıdığına işaret edildi ve Mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan'da Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi ortalamasının 1 puan azaldığı bildirildi.

Ülkelere bakıldığında ise İspanya ve Bulgaristan'da 2 puanlık artış, Almanya ve Fransa'da 1, İngiltere ve İtalya'da ise 2 puanlık düşüş gözlemlendi.-HESAPLAMA YÖNTEMİ-Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması, her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle, her haneden tek kişiyle görüşülerek yapılıyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor. Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GFK Türkiye yürütüyor. Araştırma, Avrupa Komisyonu ve GFK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.