Advertisement

Amerika Birleşik Devletleri'nden 900 baş siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla satın alınacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlana göre, Dövizi idare tarafından temin edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 900 baş (yüzde 30 tolerans) siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulüyle satın alınacak.

Şartname, 300 lira karşılığı Genel Müdürlük Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilecek.

Şartname bedeli, Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacak.

İhale için verilecek geçici teminat miktarı, teklif edilecek bedelin yüzde 3'ü kadar olacak.

İsteklilerin teklif mektuplarını, en geç 25 Mayıs 20011 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri gerekecek.

Bu ihale, Kamu İhale Kanundan istisna kapsamında bulunuyor. TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbest.