Advertisement

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi Mart ayında yıllık bazda yüzde 10.4 büyüdü. Beklenti ise üretimde yüzde 11.3 büyüme olacağı yönündeydi.

Şubat'ta yüzde 1.7 düşüş kaydeden mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ise Mart'ta yüzde 0.3 geriledi.

Sanayi üretimi böylece Mart ayında yüzde 10.4 ile Kasım ayından bu yana en düşük düzeyine inmiş oldu.

Türkiye'de, sanayi üretimi bu yılın mart ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde de Şubat ayına göre yüzde 12,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,5, imalat sanayinde yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 11,9 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.-EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALI İMALATINDA-Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 26 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 14,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 13,6 ile enerji, yüzde 7 ile ara malı imalatı ve yüzde 3,5 ile dayanıksız tüketim malı imalatı izledi.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 39,7 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı aldı.

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması yüzde 29,6, mobilya imalatı yüzde 29,5, motorlu kara taşıtı treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 27,2, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 25,8 artış gözlendi.

Söz konusu dönemde, tütün ürünleri imalatında yüzde 9,7 oranında düşüş kaydedildi.-ÜRETİM VERİLERİ-TÜİK verilerine göre 2011 mart ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ----- -----

Ocak 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 10,4 21,4 -21,5 3,5

Nisan 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 14,9 -17,1 3,0

Haziran 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 9,9 6,2 -6,3

Kasım 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 16,9 23,9 -17,4

Yıllık Ortalama 13,1 -9,9 -0,6

2010 ve 2011 yılları mart ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Mart Mart

. ------- -------

Toplam sanayi 21,4 10,4

-Madencilik 7,8 4,5

-İmalat sanayi 24,3 10,4

Elektrik, gaz ve su 6,8 11,9İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları mart ayı verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. MART MART

------------------------------- ------- -------

İmalat Sanayi 24,3 10,4

-Gıda ürünleri imalatı 13,9 6,1

-İçecek imalatı 4,3 -4,3

-Tütün ürünleri imalatı -23,4 -9,7

-Tekstil ürünleri imalatı 26,1 -0,5

-Giyim eşyası imalatı 15,5 -4,4

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 15,4 39,7

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 59,8 0,7

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 14,5 14,1

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması -1,7 29,6

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. 33,0 25,8

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 30,6 8,0

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı 10,9 7,2

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 32,8 17,8

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 22,2 6,7

-Ana metal sanayii 16,8 2,4

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 33,3 12,2

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 5,7 20,2

-Elektrikli teçhizat imalatı 49,0 21,9

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 51,8 25,5

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 62,3 27,2

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı -60,4 9,6

-Mobilya imalatı 22,5 29,5

-Diğer imalatlar 25,4 -5,3

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı -2,4 2,2