Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Ziraat Bankası'na destek ve danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Kurul, Ziraat Bankası'na 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile yurt dışında birlikte kontrol edilen ortaklıklarına, hizmet verilecek ortaklıkların işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin ortaklıkların bünyesinde bulunması kaydıyla, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması konusunda izin verdi.

Karara göre, Ziraat Bankası belirtilen çerçevede, şu konularda destek/danışmanlık hizmeti sunabilecek:

''Bankacılık ve insan kaynakları konularında eğitim, eğitimin alt yapısına yönelik destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi, bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanımını özendirmek amacı ile reklam ve tanıtım programlarının yapılması, müşterilerden gelen öneri ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmesi hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi.

İç kontrol, iç denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimi faaliyetlerini icra edecek birimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bahsi geçen ortaklıkların bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu ortaklıklar adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi ve banka faaliyetlerini aksatmayacak bir şekilde yapılandırılmış olması şartıyla iç kontrol, iç denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi.

Mühendislik ve mimarlık konularında araştırma/geliştirme, Türkiye'de gayrimenkuller ile ilgili ekspertiz, ipotek, sigorta ve satın alma işlemlerine yönelik destek/danışmanlık hizmeti sunulması.

Bankanın kurucusu olduğu fonlarla sınırlı olmak ve bankanın ilgili mevzuattan kaynaklanabilecek yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti sunulması.''

BU HABERE YORUM YAZ
 
10 Mayıs 2011 Salı, 11:23 Misafir bu hizmetler neler gerçek hayattan örnek verebilirmisiniz ziraat bankası gayrimenkul değerleme şirketi kurabilecekmi bu anlama mı? geliyor