Advertisement

Dünya Bankası, ABD dolarının küresel piyasalar üzerindeki egemenliğinin 2025 yılı itibariyle sona ereceğini düşünüyor. Euro ve yuanın da çok paralı parasal sistem içinde benzer etkilere sahip olma gücü olduğuna inanılıyor.

Doların piyasalarda hakimiyetinin azalmasında, gelişmekte olan ülkelerin de yoğun etkisi görülüyor.

Hızla gelişme kaydeden Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Kore ekonomilerilerinin büyüme rakamları, son 14 yılda artış kaydetti. Gelişen ekonomilerin toplam büyüme oranları, küresel ekonominin toplam büyümesinin yarısında etkin oldu.

Dünya Bankası raporuna göre, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıldan 2025'e ortalama yüzde 4.7 büyüyeceği tahmin ediliyor. Aynı oran gelişmiş ekonomiler için yüzde 2.3 olarak öngörülüyor.

Raporun baş yazarlardan Mansoor Dailami, küresel ekonomi ve yatırımların dengesinin gelişen piyasalara doğru kaydığına dikkat çekti.

Raporda doların 2025'e kadar şu anki zeminini euro ve yuan ile paylaşmak zorunda kalacağının altı çiziliyor.