Advertisement

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 440,77 milyon doları Hazine, 24,47 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayi ödemeleri gibi kalemler, 6,18 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 19,27 milyon doları da IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu.

Söz konusu dönemde Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 18 Mayıs itibariyle 5 milyar 262,16 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 3 milyar 875,27 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.