Advertisement

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küçük işletmelerin ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerinin artırılması ve büyümelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın, Bakan Nihat Ergün ve ilgili tarafların katılımıyla 24 Mayıs'ta İstanbul'daki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, genel amaç çerçevesinde 5 stratejik alanda proje ve faaliyetler gerçekleştirilmesini öngören 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın stratejik alanlarının; girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ'lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ'lerin gözetilmesi, KOBİ'lerin ARGE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ile KOBİ'lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması olarak belirlendiği kaydedildi.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan KOBİ'lerin, oluşturdukları istihdam olanakları ve çevresel değişmelere hızlı tepki verme kabiliyetleri dolayısıyla küresel rekabetin olumsuz etkilerinin aşılmasında ve üretime dayalı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli aktörler konumunda olduğu vurgulanan açıklamada, KOBİ'lerin sahip olduğu önemin, bu kesimin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik stratejilerin tasarlanmasını ve tüm kurumlarca uyum içinde uygulanmasını gerekli kıldığı belirtildi.

Türkiye'de KOBİ'lerle ilgili politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla 2003 yılından itibaren uygulanmakta olan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP), KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla yürütülen çalışmaların sonucunda 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlandığı anımsatılan açıklamada, 2011-2013 KSEP'in genel amacının, ''Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve büyümelerini sağlamak'' olarak belirlendiği bildirildi.