Advertisement

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Türkiye'nin şeffaflığa kavuşacağını, kayıt dışılığın ortadan kalkacağını belirterek, ''Şirketlerin halka açılacağı zaman 'benim rakibim şeffaf değil, ben şeffaf olursam onunla rekabet edemem' gibi korkuları ortadan kalkacak. Bizim açımızdan bir devrim diye düşünüyorum'' dedi.

Ernst & Young Türkiye'nin düzenlediği ''Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni Bir Başlangıç'' panelinde konuşan Erkan, hem sermaye piyasası hem de Türkiye açısından bakıldığında güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade ederek, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yıllardır üzerinde çalışıldığı, aylarca üzerinde tartışmasının yapıldığını ve uzun beklemelerden sonra Meclis'ten geçtiğini hatırlattı.

Erkan, ''Bununla Türkiye şeffaflığa kavuşacak, kayıt dışılık ortadan kalkacak. Kayıt dışılık, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sıkıntısı. Siz kayıt dışılıkla hem istihdamda doğru rakamları yakalayamıyorsunuz, hem ekonomiyi doğru tahmin edemiyorsunuz. Şirketlerin halka açılacağı zaman 'benim rakibim şeffaf değil, ben şeffaf olursam onunla rekabet edemem' gibi korkuları ortadan kalkacak. Bizim açımızdan bir devrim diye düşünüyorum. O aradaki büyük uçurumu büyük bir zıplama ile aşmış olacağız ve Batılı ülkelerin standartlarını yakalamış olacağız'' şeklinde konuştu.

Yeni TTK'nın şeffaflık ve kurumsal yönetim açısından çok ciddi bir değişiklik getirdiğini, 2 tane denetim geleceğini bildiren Erkan, daha fazla şirketin halka arz seferberliğine katılma noktasında beklentileri bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Nail Sanlı da yeni TTK'nın Türkiye ticaretinin çağdaşlaşması, dünya ölçeklerinde rekabet şansı yakalayabilmesi ve yabancı sermayenin Türkiye'ye akın edebilmesi için çok önemli, ''devrim'' niteliğinde bir yasa olduğunu belirterek, ''Taşları yerinden oynatacak, her şeyi yeniden dizayn edecek, yapılandıracak bir yasadır'' dedi.

Sanlı, yeni TTK ile Türk şirketlerinin uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) hazır hale geleceğini de söyledi.-''ŞİRKETLERE MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR OLACAK''-Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Çamlıca ise yeni TTK'nın, eskiye göre pek çok değişikliği içerdiğini, şirketlerin sürdürülebilirliği, kurumsallaşması, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli fırsatlar yarattığını vurguladı.

TTK'nın bugünkü şekliyle hayata geçmesi halinde önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'nin kalkınmasına çok ciddi anlamda destek olacağını belirten Çamlıca, şöyle devam etti:

''Ekonomide kalkınmayı belirleyen en önemli faktörlerden biri ekonomideki karar alıcıların sağlıklı bilgiye erişmesi ve bu bilgiyi akıllı bir şekilde kullanması olduğunu düşünürsek şu anda Türkiye'de bugüne kadar sağlıklı bilgiye ulaşma konusunda çok ciddi problemler olduğunu kabul etmek durumundayız. Önümüzdeki dönem içerisinde ekonomide karar alıcıların çok daha kolay biçimde bu bilgileri elde edip kendi ekonomik durumları ile ilgili sağlıklı kararlar alacağını varsayıyoruz. Bu açıdan yeni TTK'yı çok önemli bir değişiklik, uygulama olarak görüyoruz.''

Çamlıca, Ernst & Young Türkiye olarak ülke genelinde sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği yaparak seminer ve panellere imza atmaya devam edeceklerini, özel olarak oluşturdukları TTK ekiplerinin sektörel, teknik, ticari ve süreçle ilgili konulara hakim, konusunda uzman hukuk, denetim, vergi ve muhasebe danışmanlarından oluştuğunu anlattı.

Sistemin şirketlere maliyetinin 4 milyar dolar olacağını bildiren Çamlıca, yasanın getireceği faydalar düşünüldüğünde bu rakamın çok büyük olmadığını sözlerine ekledi.