Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Japonya'nın görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü. Fitch, Japonya'nın "AA" olan uzun vadeli Döviz cinsinnden kredi notunu, "AA-" olan uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu ve "F1+" olan kısa vadeli döviz cinsinden kredi notunu ise teyit etti. Japonya'nın "AAA" olan ülke tavanı da teyit edildi.

Fitch'in Asya Pasifik masası şefi Andrew Colquhoun, yaptığı açıklamada, "Japonya'nın ülke kredi değeri, yükselen kamu borçlanması nedeniyle negatif baskı altında. Nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters yapısal trend ile mücadelede, kamu finansmanının sürdürülebilirliğini karşılayabilmek için daha güçlü bir mali konsolidasyon stratejisine ihtiyaç var" dedi.

Japonya'da brüt hükümet borcunun GSYH'ya oranı 2010 yılı sonu itibariyle yüzde 210'a ulaştı. Bu oran, Fitch2in not verdiği ülkelerin tümünün oldukça üzerinde.

Kapat