Advertisement

Hazine, 2011 yılı için programladığı 152,8 milyar liralık toplam borç ödemesinin 65,2 milyar lirasını Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdi.

Hazine tarafından yayımlanan ''Kamu Borç Yönetimi Raporu''na göre, Ocak-Nisan döneminde toplam borç ödemesinin 58,5 milyar lirası iç borç, 6,7 milyar lirası da dış borçtan meydana geldi.

İç borç servisinin 44,6 milyar lirasını anapara, 13,9 milyar lirasını da faiz oluşturdu. Dış borçta da dağılım, 3,9 milyar lirası anapara, 2,8 milyar lirası faiz ödemesi şeklinde oldu.

-İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ 53,4 AY-

İç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi Ocak-Nisan döneminde 53,4 ay olarak belirlendi. Nisan ayında iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 52,6 ay oldu. Geçen yılın Nisan ayında ise bu 53,4 ay düzeyindeydi.

Bu dönemde TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti de 8,0 oldu.

Merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonlarına göre, bu yıl mayısta 14,6, haziranda 6,0, temmuzda 7,5, ağustosta 14,7, eylülde 10,7, ekimde 5,6, kasımda 13,3 ve aralıkta da 0,9 milyar lira ödeme yapılacak.

Merkezi yönetim dış borç ödeme projeksiyonlarına göre de bu yıl 17,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirilecek. Aylar itibariyle de bu yıl mayısta 340 milyon, haziranda 2 milyar 45 milyon, temmuzda 746 milyon, ağustosta 451 milyon, eylülde 1 milyar 207 milyon, ekimde 479 milyon, kasımda 815 milyon ve aralıkta 786 milyon dolar dış borç ödemesi yapılacak.

Projeksiyona göre, dış borç ödemesi 2012'de 10,9 milyar, 2013'de 8,4 milyar, 2014'de 9,1 milyar, 2015'te de 7,8 milyar dolar olacak.