Advertisement

Mehmet Şimşek, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) ile devlet harcamalarında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

1972 yılından 2007 yılına kadar geçen dönemde devletin ödeme ve tahsilatına ilişkin nakit işlemlerinin haftalık hesaplaşmaya dayandığını, bu sistemde yapılan ödemeler ve tahsilata ilişkin nakit işlemlerinin, Perşembe gününden başlayıp, ertesi hafta Çarşamba günü akşamına kadar devam eden haftalık dönemler itibariyle yönetildiğini kaydeden Şimşek, işlemlerin yine haftalık şekilde kayıt altına alındığına işaret etti.

Bu sistemde, kamu idarelerinin ödemelerini yapan muhasebe birimlerinin banka hesabında nakit olsun ya da olmasın ödemelerin gerçekleştirildiğini, tahsil edilen tutarların da haftalık dönem sonunda Hazine hesaplarına intikal ettirildiğini anlatan Maliye Bakanı, ''Uygulamada devletin haftalık dönem itibariyle atıl bekleyen nakit fazlası varken, bir taraftan da nakit ihtiyacı nedeniyle borçlanma durumu oluşuyordu. Bu durum borçlanma maliyetlerini arttırıyor, etkin ve etkili nakit yönetimini zorlaştırıyordu'' dedi.

2007 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının bir araya gelerek, Nakde Dayalı Ödeme Sisteminin kurgusunu oluşturduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

''Bakanlık olarak sistemin elektronik ortamda işlemesini sağlayacak uygulamayı geliştirdik ve hem Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerinin, hem de Hazinenin kullanımına açtık. Bu sistemde, kamu ödemeleri ve tahsilatında nakit işlemleri günlük olarak işlemektedir. Devletin günlük nakit ihtiyacı ve nakit fazlası anında sistem üzerinden takip edilebilmekte, günlük nakit planlaması yapılarak ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu sistemle, devlet olarak hesabını, günlük hatta anlık olarak bilen, nakdini yönetebilen bir ülke haline geldik. Gereksiz borçlanma maliyetinden de kurtulduk.''

SIRADA ELEKTRONİK ÖDEME VAR

Maliye Bakanı Şimşek, devlet ödemelerinde şimdi de Kamu Elektronik Ödeme Sisteminin hayata geçirileceğini ifade etti.

Yasal alt yapısını oluşturdukları yeni sistemin usul ve esaslarına ilişkin ikincil mevzuatında yakında çıkarılacağını belirten Şimşek, ''Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) ile Nakde Dayalı Ödeme Sistemini bir adım daha ileri taşıyacağız. Yazılımını Bakanlığımız ve Merkez Bankasının birlikte geliştirdiği sistemde, kamu ödemeleri artık elektronik ortamda gerçekleştirecektir. Halen merkez muhasebe birimlerinde pilot uygulaması yapılan sistem yakında tüm Türkiye'de uygulamaya konulacak'' diye konuştu.

Şimşek, yeni sistemde ödeme talimatlarının elektronik ortamda Merkez Bankasına iletileceğini, Merkez Bankasının da hak sahiplerinin hesaplarına aktarım yapacağını kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

''Yeni sistemle devletin bütün ödemeleri, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Tamamen elektronik ortamda yürüyen sistem sayesinde, manuel işlemlerden kaynaklanan hata ve noksanlıklar sona erecek, ödemelerdeki gecikmeler ortadan kalkacak. Bu sistem sayesinde, ödeme ve nakit işlemlerine ilişkin analiz ve kontrol süreçlerinde etkin ve etkili bir yapı oluşmuş olacak. Kapsam, iş süreçleri ve uygulama yönetimi yönüyle bir çok gelişmiş ülkeye de örnek olabilecek bu sistem sayesinde kamunun harcadığı her kuruş da çok daha yakından ve anlık olarak izlenebilecek.

Bundan sonraki adımımız elektronik fatura olacak. Elektronik faturanın da devreye girmesiyle birlikte artık kamuda muazzam bir disiplin ortamı sağlanacak.''