Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, Hazineye 50 milyon dolar aktarıldı.

TMSF açıklamasına göre, Hazinenin Fon'dan (TMSF) alacaklarının terkin edilmesine dair 5787 sayılı Kanunla değişik 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 17;nci maddesi çerçevesinde, TMSF tarafından Hazine'ye dün 50 milyon dolar tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Bu ödeme ile 2011 yılı Mayıs sonu itibarıyla Hazine'ye ödeme tutarı 208 milyon dolar, 31.05.2011 itibarıyla ise toplamda 10 milyar 332 milyon dolara ulaştı.