Advertisement

''Girişim Sermayesi Güven Anketi-Büyümeye Devam'' başlıklı raporunda, yatırım faaliyetlerinin devam ettiği, ancak yatırımcıların temkinli olduğu belirtildi.

Raporda, yatırımcıların yarısının önümüzdeki 6 ay için ekonomik gidişatın olumlu olacağına inandığı ifade edilerek, 2010'un ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında olumlu gelişmelere yönelik beklentisi olanların yüzde 59'dan yüzde 50'ye düştüğü, yatırımcıların Türkiye'ye güveninin sürdüğü ve olumlu baktıkları, artan cari açık veya yaklaşan genel seçimler gibi etkenlerin yatırımcıları daha dikkatli davranmaya itmiş olabileceğine yer verildi.

Yatırımcıların borç finansmanına erişim kolaylığının sabit kalacağını düşündüğü kaydedilen raporda, geçen yılın ikinci yarı sonuçlarına paralel olarak katılımcıların yüzde 78'inin, 2011'in ilk yarısında net alıcı olacaklarını belirttiği, önümüzdeki 6 ay içerisinde en az bir çıkış gerçekleştirileceğini bekleyen katılımcıların, 2010'un ikinci yarısına göre yüzde 24'ten yüzde 50'ye yükseldiği bildirildi.

Yatırımcıların yüzde 67'sinin olumlu bakış açılarını koruyarak işlem hacminde artış olacağını öngördüğü ifade edilen raporda, 2010 yılı boyunca borç finansmanına erişimin kolaylaştığını düşünen yatırımcıların bir kısmının bu yılın ilk yarısında borç finansmanına erişimde zorluklar beklediği, yüzde 80 katılımcının ise mevcut durumda büyük bir değişiklik olmayacağını öngördüğü kaydedildi.

2010 yılının ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında, yatırım yaptıkları şirketlerin ekonomik performansında gelişme görmeyi bekleyen yatırımcıların yüzde 88'den yüzde 67'ye düştüğü belirtilen rapora göre, katılımcıların yarısının Türkiye'deki fırsatlara yönelik fon tahsisatında küçük bir artış bekleniyor.

Katılımcıların yüzde 11'inin önümüzdeki 12 ay içerisinde Türk şirketlere 50-100 milyon dolar yatırım yapılacağını öngördüğü, yüzde 72'sinin ise toplam yatırım miktarının 100 milyon doları aşacağını düşündüğü kaydedilen raporda, endüstriyel dağılıma bakıldığında, önümüzdeki 12 ayda tüketici ürünleri sektörünün en fazla kazanç sağlayacağını düşünenlerin oranı 2010'da yüzde 35 iken 2011'de yüzde 56'ya çıktığı belirtildi.

Rapora göre, tüketici ürünlerini yüzde 17 ile enerji kaynakları, yüzde 11 ile medya teknolojisi ve telekomünikasyon, yüzde 6 ile havacılık ve taşımacılığın takip ediyor.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Sorumlu Ortağı Anthony J. Wilson, değerlendirmesinde, geçen yıl GSMH'daki yüzde 8,9'luk güçlü büyümeye paralel olarak yatırımcıların güveninin arttığını, 2011'de ise güven olmasına karşın geride bırakılan 18 ay içinde temkinliliğin ön plana çıktığını, iyimserliğin biraz azaldığını söyledi.