Advertisement

 Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yatırımcılara Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi yapılacağını belirterek, ''Uygulama sonucunda 400 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yatırımların toplam değeri 30 milyar liraya ulaşacaktır'' görüşünü bildirdi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmayı ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini belirterek, bu hedefe ulaşılması için rekabetçi, yenilikçi ve dinamik bir reel sektör oluşturulması gerektiğini ifade etti. Son 8,5 yılda Türkiye'nin daha rekabetçi bir ülke haline gelmesi için finans sistemini güçlendirmeden iş ortamını iyileştirmeye, AR-GE ve yenilikçilikten enerji, telekomünikasyon ve ulaşım altyapısını geliştirmeye kadar her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Ergün, sadece bu yıl içinde, önce Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'ni ardından otomotiv ve makine sektörlerine yönelik strateji belgelerini ve son olarak KOBİ Stratejisi'ni uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Ergün, bu yıl içinde kabul edilen ikinci Torba Kanun'da da iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeler bulunduğunu belirterek, öncelikle Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği şehirlerde, yatırımcılara OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin önünü açtıklarını söyledi. Ergün şunları kaydetti:

''Bakanlar Kurulu'nun 17 Mayıs tarihli toplantısında bedelsiz arsa tahsisinin ne şekilde uygulanacağını da belirledik. Buna göre, Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımcılarımız için 1. Bölgedeki il ve ilçelerden sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değeri 1 ve altında olan il ve ilçelere yüzde 50 indirimli, 2. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde yüzde 50, ilçelerinde yüzde 60 indirimli, 3. Bölgedeki illerin merkez ilçelerinde yüzde 70, ilçelerinde yüzde 90 indirimli, 4. Bölgedeki il ve ilçelerde ise bedelsiz arsa tahsis edeceğiz. Ayrıca, teşvik programında yer aldığı şekliyle, 12 sektörde yapılacak büyük yatırımlar için tüm bölgelerde yer alan OSB'lerde yatırımcılarımıza bedelsiz arsa tahsisi yapabileceğiz.

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya başlanmıştır. Böylece mevcut OSB'lerde bulunan tahsisi yapılmamış yaklaşık 11 bin 500 parseli, yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla kullanabileceğiz. Uygulama sonucunda 10 bin civarında yatırımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Bir yatırımın ortalama 3 milyon lira değerinde olduğunu ve 40 kişilik istihdam oluşturduğunu düşünürsek, uygulama sonucunda 400 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yatırımların toplam değeri 30 milyar liraya ulaşacaktır. Bu da milli gelire 100 milyar lira civarında bir ilave anlamına gelecektir. OSB'lerin doluluk oranının artması, planlı sanayileşme kültürünü artıracak, kaliteye dayalı rekabet anlayışını güçlendirecek, çevre sorunlarını da en aza indirecektir.''

Torba Kanunla gelen bir diğer önemli düzenlemenin ise ıslah OSB'lerle ilgili olduğunu belirten Ergün, bu çalışmanın şehir çevrelerinde yeralan sanayi alanlarının organize edilmesi, çevre ve çalışma şartlarının iyileşmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Valiliklerin koordinasyonunda çeşitli kurumların mevzuatları çerçevesinde gerekli tedbirleri alan bu sanayi alanlarının, OSB statüsüne kavuşacağını kaydeden Ergün, hükümet olarak, Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirecek olan bu gibi düzenlemeleri hayata geçirmeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.