Advertisement

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-8 Haziran tarihleri arasında 116,3 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 104,9 milyon doları Hazine, 7,31 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayi ödemeleri gibi kalemler, 4,11 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Söz konusu tarihte IMF ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 1-8 Haziran döneminde yapılan ödeme de dahil edildiğinde 5 milyar 787,2 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 4 milyar 187,6 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler Fonu ödemeler

------ ------- ------- ---------- ------------ ---------- ----------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan 563,07 85,97 8,78 251,68 - 909,50

Mayıs 648,29 51,29 31,11 168,75 899,44

Haziran(*) 104,89 7,31 4,11 - - 116,31

TOPLAM 4.187,68 505,34 113,58 980,62 - 5.787,22(*) 1-8 Haziran tarihleri arasında yapılan ödemeler.