Advertisement

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, yeni dönemden beklentisini, ''yeni anayasayı geniş katılım ve uzlaşma ile tamamlamış, AB üyeliğine yakınlaşmış, ekonomik istikrarı güvence altına alarak istihdam kapasitesini artırmış ve işsizliği azaltmış bir Türkiye'' olarak açıkladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun, milletvekili genel seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamasında, yeni dönemden beklentilerinin ''yeni anayasayı geniş katılım ve uzlaşma ile tamamlamış, AB üyeliğine yakınlaşmış, ekonomik istikrarı güvence altına alarak istihdam kapasitesini artırmış ve işsizliği azaltmış bir Türkiye'' olduğu belirtildi.

Önümüzdeki dönemde iş dünyası olarak TBMM'den ve kurulacak hükümetten beklentilerin üç paralel süreçte toplandığı açıklamada, bu süreçler şöyle sıralandı:

''1- Katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayış ile bireyi merkeze alan birleştirici yeni bir anayasa.

2- Çoğulcu demokrasi, yüksek yaşam standartları ve sürdürülebilir kalkınma yolunda Türkiye'nin en önemli çıpası olan AB üyeliği sürecinin güçlendirilmesi.

3- Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin güvence altına alınması amacıyla;

a) Uyumlu para ve maliye politikalarıyla finansal istikrarın ve fiyat istikrarının korunması ve güçlendirilmesi,

b) Verimlilik tabanlı ve sürdürülebilir büyüme için, ''yeni sanayi stratejisi''nin de vurguladığı mikro reformların hayata geçirilmesi,

c) İstihdam kapasitesinin güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılması.''

Açıklamada, siyaset kurumlarının Türkiye'nin enerjisini doğru yönlendirerek, yeni dönemde Türkiye'nin yapısal sorunlarını ve düğümlerini çözeceğine duyulan inanç ifade edilirken, ''24. Dönem TBMM seçimleri sonucunda üçüncü kez iktidarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisini ve TBMM'de temsil edilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve bağımsız milletvekillerini kutlar, yeni parlamentonun Türkiye'deki demokratik standartları yükseltme ve refah seviyesini artırma yolunda her türlü çabayı sarf edeceğine dair umudumuzu vurgulamak isteriz. 40. yılını geride bırakmış bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası temsil kurumu olarak, bu yolda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtir ve 24. Dönem TBMM''ye başarılar dileriz'' denildi.