Advertisement

Türkiye'nin ilk Süryani milletvekili olarak TBMM'ye giren Erol Dora, milletvekili seçilmesinin, halkların kardeşliği bağlamında çok önemli ve tarihi bir adım olduğunu söyledi.

BDP'nin desteğiyle Mardin'den milletvekili seçilen Erol Dora, yıllardır TBMM'de gayrimüslim milletvekili olmayışını, Türkiye demokrasisi ve gerçek anlamda laik, demokratik, sosyal devlet açısından bir eksiklik olarak gördüğünü belirtti.

Dora, şöyle konuştu:

''Anayasamızda belirtildiği gibi bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Dolayısıyla bunun olmamasını her zaman yadırgıyordum. Aday olmam önemlidir. Barış ve Demokrasi Partisinin davranışını Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli buluyorum. Halkların kardeşliği bağlamında çok önemli ve tarihi bir adımdır. Ben başka halkların oyları ile seçildim. Türkiye'de çok değişik gruplar, halklar yaşamaktadır. Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Mıhellemilerin ve Yezidilerin oyları ile seçildim. Halkların birbirine güveni ve yeniden birlikte yaşamaları açısından benim ortak aday olarak seçilmem önemlidir.''

Dora, adaylığının bölgeden ayrılmış olan Süryanilerde de heyecan yarattığını anlatarak, şöyle devam etti:

''Mardin, hoşgörü ve medeniyetler şehridir. Benim seçilmem de bunun kanıtı olmuştur. Ayrıca, Süryani toplumu arasında da güvene, sevgiye dayalı ilişkilerin gelişmesi anlamında Diasporayı da buraya yönlendirecektir. Diasporada yaşayan insanlarımızın bölgeyle ilgilenmeleri ve gönül bağlarının güçlenmesi bağlamında önemli bir adımdır seçilmem. Geri dönüşlerin yaşanacağı bir süreç olacağını düşünüyoruz. AB sürecinde zaten bireysel anlamda geri dönüşler vardı. Şimdi artık ciddi güven oluşacaktır. Türkiye'de azınlıklar kendilerini ötekileştirilmiş, dışlanmış hissediyorlardı. Artık onların da siyasete duyarlı olmalarını, değişik partilerde yer almalarını öneriyorum. Bu ülkenin gerçek sahibi olarak yalnız söylemde değil, ruhen de bunu hissetmeleri lazım. Ve bunun da mücadelesini vermeleri lazım. Çünkü Türkiye hepimizindir. Gerçek anlamda somut gelişmeler olacaktır.''

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu olarak gerçek anlamda demokrasiyi savunduklarını anlatan Dora, ''Yeni bir anayasa yapılması süreci vardır. Yeni anayasa sivil, demokratik ve hiçbir etnik kimliğe atıf yapmayan, Türkiye'nin sorunlarını çözecek nitelikte olmalıdır'' ifadelerini kullandı.