Advertisement

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan, bir önceki aya göre ise 1,5 puan artarak, yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1,888 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''imalat sanayinde kapasite kullanım oranı'' sonuçları açıklandı.

Buna göre, geçen yıl Haziran ayında yüzde 73,3 olan kapasite kullanım oranı, 2011 yılı Haziran ayında yüzde 76,7 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı, mayıs ayında da yüzde 75,2 düzeyindeydi.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor.

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarında, Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre tüm mal gruplarında artış gözlendi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2011 Haziran ayına ilişkin ''İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı'' verilerine göre, geçen yılın Haziran ayına kıyasla dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı 3,7 puan artışla yüzde 75,9, dayanıksız tüketim mallarında 1,5 puan artışla yüzde 72,4, tüketim mallarında 1,9 puan artışla yüzde 73 oldu.

Kapasite kullanım oranı, gıda ve içeceklerde 0,9 puan artışla yüzde 69,3, ara mallarında 1,6 puan artışla yüzde 78,8 ve yatırım mallarında 7,5 puan artışla yüzde 76,8 oldu.-SEKTÖRLERE GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI-İkili sektörlere göre, en yüksek kapasite kullanım oranı, yüzde 85,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında görüldü.

Bunu yüzde 84,5 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, yüzde 80,9 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, yüzde 80,8 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 78,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı izledi.

Kapasite kullanım oranı en düşük alanların başında ise yüzde 67,5 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması geldi. Gıda ürünleri imalatında yüzde 69,4, içeceklerin imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 69,7 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası verilerine göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nın (KKO) 2007'den itibaren aylık olarak gelişimi şöyle: (yüzde)AYLAR 2007 2008 2009 2010 2011

----- ------ ------ ----- ----- ------

Ocak 77,9 77,9 61,6 68,6 74,6

Şubat 77,3 78,0 60,9 67,8 73,0

Mart 80,3 76,9 58,7 67,3 73,2

Nisan 80,5 78,6 59,7 72,7 74,9

Mayıs 80,8 79,2 64,0 73,3 75,2

Haziran 81,7 80,3 67,5 73,3 76,7

Temmuz 82,0 79,8 67,9 74,4

Ağustos 79,6 80,0 68,9 73,0

Eylül 80,8 77,3 68,0 73,5

Ekim 81,6 75,8 68,2 75,3

Kasım 80,8 71,8 69,8 75,9

Aralık 79,2 64,9 67,7 75,6