Advertisement

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, genel seçimler sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin, ''Tüm bu sorunların çözüm yeri, millet iradesinin daha yeni tecessüm ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu itibarla, Meclis'te temsil edilme imkanını elde eden siyasi partilerimizi, Meclis'in dışında değil, tam aksine bu meşru ve demokratik zeminde, toplumun bütün kesimlerini de dahil ederek birlikte çalışmaya çağırıyorum'' dedi.

Gül yaptığı yazılı açıklamada, genel seçimler sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlanan güven ve huzur ortamında, vatandaşların yüksek oranda katılımıyla çok başarılı bir genel seçim gerçekleştirildiğini belirten Gül, vatandaşların yüksek oranda temsil edileceği bir parlamento tablosu ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin demokratik gelişmişlik ve olgunluk seviyesini ortaya koyduğu için, bütün dünyada da takdirle karşılanan bu başarıya gölge düşürülmemesinin çok büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kompozisyonu ve seçmenlerin yüzde 95'ini aşan temsil oranı, çözüm bekleyen sıkıntılarımızın elbirliğiyle aşılması için büyük bir şans olarak görülmelidir.

Son günlerde yargı mercileri tarafından verilen kararlar ve bunlara dayalı tartışmalar, anayasal ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere, hukuk sistemimizin ve demokrasimizin evrensel standartlara ulaştırılması için daha köklü reformlara ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir.

Bugün karşı karşıya kaldığımız hukuk temelli bu sorunların, ülkemiz için fırsata dönüştürülebileceği kanaatindeyim. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de hukuk kurallarının zamanla ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiği ve kamu vicdanıyla bağdaşmayan sonuçlar doğurabildiği bir gerçektir.-YENİ ANAYASA-Bu sebeple, söz konusu sorunların çözüm için bir fırsat olarak görülmesi ve demokratik standartlarımızı yükseltecek yeni bir anayasa hazırlanarak kısa sürede hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sorunları demokratik yöntemlerle çözmek yerine görmezden gelmek veya çözümü ertelemek, sorunların daha da büyümesine ve enerjimizin heba edilmesine yol açmaktadır. Siyasi tarihimiz bunun çarpıcı örnekleriyle doludur.

Tüm bu sorunların çözüm yeri, millet iradesinin daha yeni tecessüm ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu itibarla, Meclis'te temsil edilme imkanını elde eden siyasi partilerimizi, Meclis'in dışında değil, tam aksine bu meşru ve demokratik zeminde, toplumun bütün kesimlerini de dahil ederek birlikte çalışmaya çağırıyorum.''