Advertisement

Türkiye, dünyada bu yılın ilk çeyreğinde ekonomisi en hızlı büyüyen ülke oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11 büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye'yi söz konusu çeyrekte yüzde 9,9 büyüme oranıyla Arjantin ve yüzde 9,7 büyüme oranıyla Çin takip etti. Yılın ilk çeyreğinde Singapur ekonomisi yüzde 8,3, Avrupa'dan Estonya yüzde 8, Litvanya yüzde 6,8 ve İsveç yüzde 6,5 oranında büyüme kaydetti.Dünyanın en büyük ekonomisi ABD aynı çeyrekte yüzde 2,3, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise yüzde 4,8 büyüme sağladı. Fransa ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,2, İngiltere ekonomisi yüzde 1,8 ve İtalya ise yüzde 1 büyüdü.Bu yıl 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketi Japonya ekonomisini derinden sarstı. Bu sarsıntı dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'nın ilk çeyrekte yüzde 0,7 daralmasıyla sonuçlandı.

-AVRUPA'DA DURUM-

Türkiye, hem geçen yılın son çeyreğinde hem de 2010 yılının tamamında olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.Avrupa'da Türkiye'den sonra en hızlı büyüyen ülkeler yüzde 8 ile Estonya, yüzde 6,8 ile Litvanya ve yüzde 6,5 ile İsveç oldu.Bu ülkeleri sırasıyla yüzde 5,8 ile Finlandiya, yüzde 4,8 ile Almanya, yüzde 4,3 ile Polonya, yüzde 4 ile Avusturya, yüzde 3,6 ile Slovakya, yüzde 3,4 ile Bulgaristan, yüzde 3,2 ile Hollanda, yüzde 3,1 ile Letonya, yüzde 3 ile Belçika, yüzde 2,5 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 2,2 ile Fransa ve Macaristan, yüzde 2,1 ile Slovenya, yüzde 1,8 ile İngiltere, yüzde 1,7 ile Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 1,3 ile Danimarka, yüzde 1 ile İtalya, yüzde 0,8 ile İspanya ve yüzde 0,3 ile Romanya izledi.Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma paketlerinden yararlanan, ancak hala borç sorununun üstesinden gelmeye çalışan Yunanistan ve Portekiz ekonomileri ilk çeyrekte daraldı. Yunanistan ekonomisi yüzde 4,8 ve Portekiz ekonomisi yüzde 0,7 küçüldü.İlk çeyrekte 17 üyeli Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2,5 ve 27 üyeli AB'de de yüzde 2,5 oldu.

AB istatistik bürosu Eurostat'ın 8 Haziran 2011 tarihli verilerine göre, AB üyesi ülkelerin bu yılın ilk çeyreğinin geçen yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında büyüme oranları şöyle:

AB ÜYESİ ÜLKELER     DEĞİŞİM (YÜZDE)-----------------     -------------- 

AVRO BÖLGESİ             2,5

AB (27 ÜLKE)               2,5 

BELÇİKA                      3,0           

BULGARİSTAN              3,4        

ÇEK CUMHURİYETİ        2,5         

DANİMARKA                 1,3           

ALMANYA                     4,8           

ESTONYA                     8,0           

İRLANDA                      ...           

YUNANİSTAN               -4,8

İSPANYA                     0,8           

FRANSA                      2,2           

İTALYA                       1,0           

KIBRIS RUM KESİMİ      1,7           

LETONYA                    3,1           

LİTVANYA                   6,8           

LÜKSEMBURG               ...           

MACARİSTAN               2,2           

MALTA                       ...           

HOLLANDA                 3,2           

AVUSTURYA               4,0           

POLONYA                  4,3           

PORTEKİZ                -0,7           

ROMANYA                  0,3           

SLOVENYA                 2,1           

SLOVAKYA                 3,6           

FİNLANDİYA               5,8           

İSVEÇ                      6,5           

İNGİLTERE                1,8

EFTA ÜLKELERİ        DEĞİŞİM (YÜZDE)--------------        ---------------

İZLANDA                  ---

NORVEÇ                   0,1

İSVİÇRE                  2,5 

-G-20 ÜYESİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER-

Gelişmekte olan ülkelerden Çin, Hindistan, Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler yüksek seviyeli büyüme oranlarını bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

Arjantin ilk çeyrekte yüzde 9,9 oranında büyüme sağlarken, geçen yıl Japonya'yı geçerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, ilk çeyrekte yüzde 9,7 büyüdü. Çin geçen yıl yüzde 10,3 ve Arjantin ise yüzde 9,2 oranında büyüme sağladı.

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi Hindistan ilk çeyrekte yüzde 7,8 büyüdü. Hindistan'ın 31 Mart'ta sona eren 2010-2011 mali yılında büyümesi ise yüzde 8,5 olarak kayıtlara geçti.

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilyanın bu yıl ilk çeyrekte büyüme oranı ise yüzde 5,4 oldu. Brezilya, 2010 yılında ise yüzde 7,5 olmuştu.

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, İLK çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü. Güney Kore geçen yılın tamamında ise yüzde 6,2 büyüme oranını yakalamıştı. 

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 büyüme sağladı.Amerika kıtasının önde gelen ekonomilerinden Meksika, geçen yıl yüzde 5,5 büyüme oranına ulaşırken, bu yıl ilk çeyrekte büyüme oranı ise yüzde 4,6'yı buldu. 

Gelişmekte olan ülkelerden Güney Afrika'nın ilk çeyrek büyümesi yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Bu ülke 2010 yılında yüzde 2,8 büyümüştü.

Geçen yıl yüzde 2,7 büyüyen Avustralya ekonomisi, 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 büyüdü. Avustralya ekonomisi ilk çeyrekte önceki çeyrekle karşılaştırıldığında ise yüzde 1,2 oranında daraldı.

G-20 üyesi sanayileşmiş ülkelerden Rusya ilk çeyrekte yüzde 4,1 büyüdü. Rusya'nın geçen yıl büyüme oranı yüzde 4 olmuştu.Kanada'nın ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 2,9 olarak kayıtlarda yer aldı. Kanada geçen yıl yüzde 3,1 büyüme sağlamıştı.