Advertisement

Aracı kurumlar, yılın ilk çeyreğinde 163 milyon lira net kar elde etti.

Sermaye Piyasasında Gündem'in Temmuz sayısında aracı kurumların 2011 yılının ilk çeyrek verilerine yer verildi. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde hisse senedi işlem hacmi, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 456 milyar liraya yükseldi. Aracı kurumlarda yurt içi pazarlama üzerinden yapılan hisse senedi işlemlerinin payı azalırken internetin payı arttı.

Aracı kuruluşların vadeli işlem hacmi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artarak 241 milyar liraya yükselirken, bu işlemlerin yüzde 84'ü aracı kurumlar ve vadeli işlemler aracılık şirketi tarafından yapıldı. Aracı kurumlarca yapılan işlemlerde yabancıların payı 5 puan artarak yüzde 15'e çıkarken, yüzde 68 paya sahip yerli bireysel yatırımcılar likiditeyi sağlayan ana grup olmaya devam etti.

İlk çeyreğinde ilk 10 aracı kurum, hisse senedi işlemlerinin yüzde 42'sini yaparken, aracı kurumlarca gerçekleştirilen vadeli işlemlerde ilk 10 kurumun payı yüzde 55 oldu.

Halka Arz Seferberliği ve borçlanma araçlarının ihracına ilişkin iyileştirmelerin etkisiyle, halka arzlar ve tahvil-bono ihraçları arttı, aracı kurumlar 7 adet şirket halka arzına, 6 adet borçlanma aracı ihracına aracılık etti.

İnternet üzerinden yapılan işlemler artmaya devam etti. Hisse senedi işlemlerinin yüzde 22'si, vadeli işlemlerin yüzde 38'i internet üzerinden yapıldı.-ÇALIŞAN SAYISI 2007 YILININ ALTINDA KALMAYA DEVAM ETTİ-Aracı kurumların doğrudan sahip olduğu şube sayısı 165'e, irtibat bürosu sayısı 51'e yükseldi; ancak 2007 yılıyla karşılaştırıldığında, aracı kurumların daha az şube ve irtibat bürosu ile yatırımcılara ulaştı.

Sektörde çalışan sayısı Mart 2011 sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre 235 kişi artarak 5 bin 37'ye yükselirken, toplam çalışan sayısı 2007 yılının altında kalmaya devam etti.

Toplam varlıklar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 9 milyar liraya çıktı. Para piyasasından borçlanan kurumların kısa vadeli yükümlülükleri toplam borçların yüzde 72'sini oluştururken, özkaynaklar 2,5 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Sektörün toplam gelirleri yüzde 19 artarak 326 milyon liraya çıktı. Komisyonlar toplam gelirlerin yüzde 69'unu oluştururken, komisyonlarda ağırlık yüzde 84 pay ile hisse senedi işlemlerinden elde edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artan kurumsal finansman gelirleri 23 milyon liraya ulaştı. Sektör, türev ürünlerin alım-satımından kar ederken, yatırım fonları ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) işlemlerinden zarar etti. Zararlar ağırlıkla bir aracı kurumdan kaynaklandı. Sektörün alım-satım işlemlerinden elde ettiği toplam kar, yüzde 92 azalarak 777 milyon liraya indi.

Sektör giderlerinin yarısını personel giderleri oluştururken, karşılaştırılan dönemler arasında toplam giderler yüzde 15 artarak 229 milyon liraya yükseldi. Sektörün net dönem karı yüzde 13 artışla 163 milyon lira oldu. İlk çeyrekte 66 aracı kurum kar, 28 aracı kurum zarar etti.

Kapat