Advertisement

Sanayi Ciro Endeksi mayısta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7, bir önceki aya göre de yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2011 dönemine ilişkin ''Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri''ni yayımladı.

Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamında yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taşocakçılığı kısımlarında bulunan iş yerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, Mayıs ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7, bir önceki aya göre ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 30,2, imalat sanayi endeksi ise yüzde 25,6 artış kaydetti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Mayıs ayında en yüksek artış yüzde 43,6 ile enerjide görüldü.

İmalat sanayi alt sektörlerinin Mayıs ayında 2010 yılının aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artışın yüzde 42,8 kok Kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleştirildiği görüldü. Bunu yüzde 38,2 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.-SİPARİŞ ENDEKSİ-Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, imalat sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi Üretim Anketi'nin kapsamına giren iş yerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi de mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28, bir önceki aya göre de yüzde 5,1 artış gösterdi.

Sipariş Endeksinin Mayıs ayında, 2010 yılının aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranı yüzde 59 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 45,5 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı izledi.