Advertisement

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) hakim subaylar dahil açığa alınanlara ve tutuklulara, bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6223 sayılı ve 6 Nisan 2011 tarihli kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 18 Temmuz 2011'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 65. maddesinin birinci fıkrasındaki (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi, ''Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir'' şeklinde değiştirildi.

Aynı bende ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurt içinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurt dışı aylığı ödenir'' hükmü eklendi.

Devlet Memurları Kanunu'nun söz konusu maddesinde, ''Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir'' deniliyor.