Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye zarar verebilecek bir kredi notu indirimi riskini bertaraf etmek için ABD'nin borçlanma limitini süratli bir şekilde artırması çağrısında bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, ''IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun federal borçlanma tavanının acilen yükseltilmesinin önemini vurguladığı ve kapsamlı orta vadeli konsolidasyon programının detayları üzerinde mutabık kaldığı'' ifade edildi.

Borçlanmanın kontrol altına alınmasında bazı önlemlerin, 1 Ekim'de başlayan 2012 mali yılında başlaması gerektiğine ya da ABD'nin güvenilirliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağına işaret eden IMF, ''ABD'nin stratejisinin, sağlık hizmetlerinde ek tasarrufları, gelir artırımlarını, vergi harcamalarının azaltılmasını içeren reformları kapsaması gerektiğini'' vurguladı.

ABD'nin görünümüne ilişkin risklerin arttığına, bu risklerin, borçlanma tavanının artırılması ve borçlanmanın azaltılması için orta vadeli planın hazırlanması konusunda bir anlaşma sağlanamaması halinde faiz oranlarının hızla yükselmesi ve ABD'nin uzun vadeli kredi notunun düşmesi olasılığını kapsadığına dikkati çeken IMF, ''Bu risklerin aynı zamanda, ABD Hazine tahvillerinin dünya finansal piyasalarındaki merkezi rolü gözönüne alındığında önemli küresel tepkimeleri olacağını'' belirtti.

Borcun azaltılması konusunda acilen anlaşma sağlanmasının önemli olduğunu bildiren IMF, büyümeyi yavaşlatacağı ve iç talebi daha fazla azaltacağı için ''geniş çaplı mali düzeltmeden'' kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

IMF, ''Özellikle Avrupa finansal piyasalarındaki sorunların potansiyel yayılma etkisi, geniş çaplı üretim açığı ve görünüme ilişkin aşağı yönlü riskler gözönüne alındığında İcra Dirökterleri Kurulu'nun makroekonomik desteğin gevşetilmesinde ihtiyatlı yaklaşım çağrısında bulunduğunu'' ifade etti.

IMF'den bir yetkili de ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunun düşmesinin ''dünya ekonomisi ve ABD ekonomisine fazlasıyla zarar verebileceğini'' belirtti.