Advertisement

Deloitte'un ''Küresel Ekonomik Görünüm'' raporuna göre Türkiye ekonomisi olumlu yönde ilerliyor.

Deloitte ekonomistleri, ''Küresel Ekonomik Görünüm'' raporunda; ABD, Çin, AB ülkeleri, İngiltere, Japonya, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Türkiye'nin ekonomik ortamını bugün ve gelecek açısından mercek altına aldı.

Rapora göre, Türkiye'deki büyüme oranları iyi olmasına rağmen birçok sorun hala çözüm bekliyor. Raporda, Türkiye ekonomisiyle ilgili yorumda ''ekonominin olumlu yönde ilerlediğini gösteren daha çok neden olduğu'' da vurgulandı.

Euronun geleceği ile ilgili analizde, Yunanistan'ın kurtarılmasının, sinirlerin yatışmasına ve Avrupa tahvil piyasasına binen yükün azalmasına yardımcı olacağı görüşüne de yer verilerek, düşen enflasyon ve istikrarlı olarak artan ortalama kazancın, İngiltere'de kurtuluş kapısının anahtarı olabileceği savunuldu.

Raporun ABD'deki para politikası konusuyla ilgili önerisi, ''Büyük bir olasılıkla bankaları daha çok borç vermeye ve kredi büyümesini artırmaya teşvik edeceğinden, banka rezervine ödenen faizin azaltılması, parasal genişlemeye bir alternatif olabilir'' şeklinde ortaya kondu.

Rapora göre, konut piyasası ve Avrupa ülke borçlarındaki problemlere rağmen, ABD'nin büyüme ivmesi yakalaması çok kolay olmayacak. Raporda ayrıca Avrupa'ya göre ABD'deki kurtulmanın, borç krizine kalıcı bir çözüm getirmeye bağlı olduğu belirtildi.