Advertisement

Merkez Bankası'nın brüt Döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 5 milyon dolar azaldı ve 22 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 92 milyar 491 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 15 Temmuz 2011 tarihinde 93 milyar 496 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının söz konusu tarihte 99 milyar 120 milyon dolar olan toplam rezervleri de 22 Temmuz itibariyle 98 milyar 115 milyon dolara geriledi.

Söz konusu rezervin 5 milyar 624 milyon dolarını altın oluşturdu.Merkez Bankası rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:

. (Milyon ABD Doları)

. Brüt

. Döviz Toplam

Tarih Altın Rezervi Rezerv

---------- ------ -------- -------

29.01.10 4.121 70.778 74.899

25.06.10 4.153 70.616 74.769

31.12.10 5.264 80.696 85.960

28.01.11 5.264 82.335 87.599

25.02.11 5.264 82.577 87.841

25.03.11 5.264 86.205 91.469

01.04.11 5.357 86.792 92.149

29.04.11 5.357 90.221 95.578

06.05.11 5.357 89.931 95.288

27.05.11 5.357 91.396 96.753

03.06.11 5.357 92.200 97.557

10.06.11 5.357 93.805 99.162

17.06.11 5.357 92.295 97.652

24.06.11 5.357 92.745 98.102

01.07.11 5.624 93.847 99.471

08.07.11 5.624 93.903 99.527

15.07.11 5.624 93.496 99.120

22.07.11 5.624 92.491 98.115

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 22 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla 200 milyar 574 milyon 534 bin lira oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 116 milyon 444 bin liralık azalış meydana geldi. 15 Temmuz'da toplam tutar, 200 milyar 690 milyon 978 bin lira düzeyindeydi.

Tüketici kredileri ise 152 milyar 9 milyon 446 bin liraya ulaştı. Bunun 67 milyar 140 milyon lirası konut, 6 milyar 235,7 milyon lirası taşıt, 78 milyar 633,7 milyon lirası diğer kredilerden oluştu. Bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 22 Temmuz itibarıyla 48 milyar 565 milyon 88 bin lira oldu.

TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 48 milyar 498,7 milyon lira olarak hesaplandı. Bunun 22 milyar 198,8 milyon liralık kısmı taksitli, 26 milyar 299,9 milyon liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımı oluşturdu.

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları (bin lira) şöyle oldu:. 01.07.2011 08.07.2011 15.07.2011 22.07.2011

--------------------- ----------- ------------- ------------ ------------

Tüketici Kredileri ve

Bireysel Kredi Kartları 199.797.380 200.128.494 200.690.978 200.574.534

. Tüketici kredileri 150.856.684 151.399.971 151.690.227 152.009.446

..Konut 66.710.577 66.958.835 67.061.780 67.140.034

..Taşıt 6.183.683 6.207.779 6.225.155 6.235.677

..Diğer 77.962.424 78.233.357 78.403.292 78.633.735

. Bireysel Kredi Kartları(TL) 48.879.142 48.666.618 48.940.414 48.498.726

..TL Taksitli 21.795.832 21.830.897 21.947.132 22.198.849

..TL Taksitsiz 27.083.310 26.835.721 26.993.282 26.299.877

Bankalardaki Toplam Mevduat

Bankalardaki toplam mevduat, 8-15 Temmuz günlerini kapsayan bir haftalık dönemde 8 milyar 111 milyon lira artarak, 606 milyar 416,8 milyon liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat 8 Temmuz'da 598 milyar 305 milyon lira düzeyindeydi.

Bankalardaki toplam mevduatın 15 Temmuz itibarıyla 420 milyar 638 milyon lirasını TL mevduat, 169,8 milyar lirasını da döviz cinsinden mevduat oluşturuyor. Söz konusu 8-15 Temmuz günleri arasında, bankalardaki döviz cinsinden mevduat 864 milyon lira, TL mevduat 6 milyar 761 milyon lira arttı.

Bankalardaki mevduatın, 15 Temmuz itibarıyla 66 milyar lirasını vadesiz, 350 milyar 630 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturuyor. Toplam mevduatın 181,3 milyar lirası kamu, 181,9 milyar lirası özel, 53,4 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.

Bankalar arası mevduat, 15 Temmuz itibarıyla 15,4 milyar liradan 15,9 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle oldu:(Bin TL)

TARİH Bankalardaki Yabancı Bankalardaki TL Toplam

. Mevduat Mevduat Mevduat

------- -------------------- ------------------ -----------------

25.06.10 141.928.812 346.045.591 498.539.388

30.07.10 144.791.259 352.231.777 507.091.103

27.08.10 148.222.805 353.015.653 510.674.108

24.09.10 149.664.492 350.550.833 513.935.188

28.10.10 151.876.177 354.728.002 519.956.839

26.11.10 152.155.994 359.885.633 526.006.850

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

Dış Borç Ödemeleri

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-27 Temmuz 2011 tarihleri arasında 820,42 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 682,8 milyon doları Hazine, 107,93 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler, 11,15 milyon doları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödemesinden ve 19,26 milyon doları da IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu.

Söz konusu dönemde Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Bu arada, Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 1-27 Temmuz 2011 döneminde yapılan ödeme de dahil edildiğinde 8 milyar 104,81 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 5 milyar 994,80 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler ödemeler Fonu ödemeler------ ---------- --------- ---------- ----------- ------------- --------------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan 563,07 85,97 8,78 251,68 - 909,50

Mayıs 648,29 51,29 31,11 168,75 - 899,44

Haziran 1.229,93 189,05 44,19 150,31 - 1.613,48

Temmuz(*) 682,08 107,93 11,15 19,26 - 820,42

TOPLAM 5.994,80 795,01 164,81 1.150,19 - 8.104,81

Bankaların Kredi Hacmi


Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi, 15 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla 542 milyar 429,2 milyon liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 8 Temmuz itibarıyla 537 milyar 994,1 milyon lira olan kredi hacmi, 1 haftalık dönemde 4,4 milyar liralık artış gösterdi.

Mali kesim hariç banka kredileri toplamı 531,5 milyar lira oldu. Bu kredilerin 513,3 milyar lirasını mevduat bankaları kredileri, 18,2 milyar lirasını kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu.

Mali kesime verilen krediler de bu dönemde 10,8 milyar liradan 10,9 milyar liraya yükseldi. Bankalardaki kredi hacmi, dönemler itibarıyla şöyle oldu:

. Kredi Hacmi

Tarih (Bin Lira)

-------- -----------

24.09.10 397.682.805

28.10.10 411.532.972

26.11.10 424.211.038

03.12.10 423.932.294

31.12.10 452.664.873

07.01.11 446.261.498

28.01.11 456.259.191

04.02.11 456.882.918

25.02.11 469.890.169

04.03.11 472.456.385

25.03.11 480.127.358

01.04.11 485.912.543

29.04.11 499.947.327

06.05.11 502.504.439

13.05.11 508.884.728

20.05.11 509.892.708

27.05.11 517.151.823

03.06.11 524.410.561

10.06.11 523.780.627

17.06.11 527.461.153

24.06.11 532.210.790

01.07.11 538.690.442

08.07.11 537.994.082

15.07.11 542.429.170