Advertisement

Türkiye'de, Ocak-Mart döneminde, çalışan kişi başına üretim ve çalışılan saat başına üretim, geçen yılın aynı dönemine göre arttı, bir önceki döneme göre azaldı.

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 2011 yılının birinci çeyreğine ait üç aylık verimlilik göstergelerini açıkladı.

Açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarken, bir önceki döneme (geçen yılın Ekim-Aralık dönemi) göre ise yüzde 7,8 düşüş kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, imalat sanayinde çalışılan saat başına üretim endeksi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı ancak bir önceki döneme (Ekim-Aralık) göre yüzde 8,1 düştü.

Geçen yılın aynı dönemine göre çalışan kişi başına üretim endeksinde, imalat sanayiyi oluşturan bölümlerden 18'inde artış görüldü. En büyük artış yüzde 47,6 ile ''bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı'' bölümünde kaydedildi.

Bu dönemde, çalışılan kişi başına üretim endeksinde en büyük düşüş ise yüzde 8,1 ile ''tütün ürünleri imalatı'' bölümünde gözlendi. Madencilik bölümünde çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı, enerji sektöründe ise yüzde 4,4 azalma oldu.

İmalat sanayiyi oluşturan bölümlerde geçen döneme göre çalışılan saat başına üretim endeksindeki en büyük artış ''bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı'' bölümünde görüldü. Önceki yıla göre çalışılan saat başına üretim endeksinde en büyük düşüş yüzde 10,4 ile ''tütün ürünleri imalatı''nda kaydedildi.

MPM, 580 Sayılı Kuruluş Kanunu'nda belirtilen, ulusal verimliliği ölçmek, sonuçları diğer ülkelerle karşılaştırmak ve bunları belirli zamanlarda yayımlamak görevi gereğince verimlilik göstergeleri hesaplıyor. MPM, 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren bu göstergeleri ''Ulusal Verimlilik Göstergeleri'' adı altında, Resmi İstatistik Programı kapsamında, 3 aylık ve yıllık olarak yayımlanmaya başladı. MPM, 2007-2011 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, daha çok sektörde, daha güncel, kullanıcı odaklı ve karşılaştırılabilir göstergeler üretebilmek amacıyla yayımladığı verimlilik göstergelerini revize etti.