Advertisement

Araştırma Kuruluşu GFK Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında 1 puan yükselerek 96,2 puan oldu.

Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında 95,2 puan düzeyindeydi.

GFK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketiciler Temmuz ayında, 2011 genel seçimini gündemdeki en önemli olaylar olarak belirtti.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Temmuz'da gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 0,8 puan (yüzde 0,7) azalarak 109,1 puan oldu.

Genel ekonomik duruma yönelik beklenti de 0,8 puan (yüzde 0,7) artışla 123,3 puana çıktı. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 2,8 puan (yüzde 3) artarak 95 puan olarak kaydedildi. Tasarruf eğilimi 1,7 puan (yüzde 2,5) artarak 57,4 puan olarak izlendi.-AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ-Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'nin ülkeler arası karşılaştırma yapma imkanı tanıdığı ifade edilen açıklamaya göre, Haziran 2011 ile karşılaştırıldığında Temmuz'da Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi 1 puan azaldı.

Ülkelere bakıldığında Almanya, Fransa ve İngiltere'de 1, İspanya'da 2, İtalya'da 4 puanlık düşüş gözlemlendi. Bulgaristan'da ise endeks aynı kaldı.-HESAPLAMA YÖNTEMİ-Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor. Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülüyor. Her hanede tek kişi ile görüşülüyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GFK Türkiye yürütüyor.

Araştırma, Avrupa Komisyonu ve GFK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.