Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, bugün yayınladığı Özel Yorum açıklamasında, artan iç ve dış dengesizliklerin, eğer kontrolsüz bırakılacaksa, Türkiye'nin kredi notu üzerinde olumsuz etkisinin olacağını kaydetti. Açıklamada, küresel finans krizi boyunca Türkiye'nin ekonomik ve mali temel göstergelerindeki güçlü konumun, Ba2 olan kredi notunun pozitif görünümünü desteklediği, ancak iç ve dış dengesizlikler konusundaki düzeltici hareket eksikliğinin olumlu kredi notunun ivmesini azaltacağı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme oranı iyileşen mali pozisyona katkıda bulunuyor. Aynı zamanda, iç ve dış dengesizlikler artıyor. Hükümetin şimdilerde daha volatil sermaye kaynakları kullanarak finanse ettiği cari açık özellikle dikkat çeken bir konu. Moody's'e göre, Türkiye, bu nedenle, yatırımcı beklentilerindeki ani şoklara ve değişikliklere duyarlı.

Türkiye'de şimdi seçim geride kaldı ve Moody's, politika ortamının göreceli olarak dinamik olmasını bekliyor ve maliye ve para politikalarının yönünün önümüzdeki 12 ay boyunca kredi notu için önemli olduğuna dikkat çekiyor. Cari işlemler açığının daraltılmasını da içeren iç ve dış dengesizliklerdeki son artışları tersine çevirecek maliye ve para politikası duruşu ile birlikte, Türkiye'nin mali temel göstergeleri daha da iyileşirse, ülkenin kredi notu artabilir.

Moody's'e göre, Türkiye için daha acil tedbir, iç talebi kısıtlayarak, dış şoklara karşı direncini güçlendirmek olacak. Bu durum, daha fazla faiz dışı fazlaya yol açacak ve borç seviyelerini düşürecek. Aynı zamanda, ek tedbirler dış dengesizliği daraltmayı ve hem özel hem de resmi Döviz rezervlerini artırmayı içerebilir.

Daha büyük cari açık, artan enflasyonist baskılar ve güçlü kredi büyümesi gibi kırılganlıklar artmaya devam ederse ve dış rezervler düşerse ya da aynı kalırsa, Türkiye'nin güçlü konumu zayıflayabiir. Bunun sonucu, kredi notu üzerinde aşağı baskı oluşabilir.