Advertisement

Danışmanlık şirketi Deloitte'un hazırladığı ''Elektronik Haberleşme ve Eğilimler 2011'' raporuna göre, bu yıl en yüksek büyümenin yaklaşık yüzde 15 ile bilgi teknolojileri donanım pazarında olması bekleniyor.

Rapora göre, gelişmiş ülkelerdeki eğilimin tersine katma değerin önemli ölçüde Türkiye'de üretildiği hizmetler ve yazılım pazarı, hala donanımdan daha az paya sahip ve bu açık oransal olarak artmaya devam ediyor.

Türkiye'de 2010 yılının aralık ayı itibarıyla mobil abone sayısı 61,8 milyon, abone yaygınlığı yüzde 85 seviyesinde seyrediyor. Mobil yaygınlıkta AB ortalamasının yüzde 126, en yüksek değerin yüzde 156 ile Finlandiya ve Türkiye'ye en yakın değerin yüzde 94 ile Fransa olduğu düşünüldüğünde, özellikle belli yaş grubunun altı ve üstünde gelişme fırsatı olduğu görülüyor.

2008'de 65,8 milyon aboneye karşılık yüzde 92 olan yaygınlık ile karşılaştırıldığında mobil numara taşınabilirliği ve sabit ödemeli tarifelerin etkisiyle oluşan konsolidasyon 2010'da da sürdü, artık daha az sayıda kişi birden çok aboneliğe sahip bulunuyor. Bu yıl en yüksek büyümenin yaklaşık yüzde 15 ile bilgi teknolojileri donanım pazarında olması bekleniyor.

Türk Telekom ve Telsim'in satışları dışında pazara yabancı sermaye girişinin yok denecek kadar az olduğuna yer verilen rapora göre, gelişmiş pazarlarda en önemli yabancı yatırım alanı olarak görülen sabit-mobil alternatif işletmeciler alanı, Türkiye'de yatırımcılar açısından yeterince cazip bulunmuyor.

2011 ve sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ses hizmetlerinin payı azalırken veri/görüntü bazlı hizmetlerle katma değerli hizmetlerin ön plana çıkmasıyla işletmeci gelirleri artmaya başlayacak. Orta vadede sabit ses pazarı yerini büyük ölçüde mobile terk edecek, sabit pazar, ağırlıklı olarak veri/görüntü tabanlı genişbant internet hizmet ve uygulamalardan oluşacak.

2011 ve sonrasında sabit pazarda genişbant erişim teknolojileri giderek artan oranda önem kazanacak ve bu alandaki yatırımlar hızlanarak devam edecek.

SABİT TARAFTA VERİ TRAFİĞİ HER YIL YÜZDE 50 ARTACAK

Rapora göre, dünya üzerinde mobil yaygınlık yüzde 75'ler seviyesine ulaşarak, belli bir yaşın altı ve üstü hariç tutulduğunda, hemen hemen her insan mobil haberleşme sistemlerinden birinin kullanıcısı durumunda bulunuyor.

İnternette dünya çapında yaygınlık yüzde 30'lara ulaştı ve yeryüzündeki her 3 kişiden biri internet kullanıcısı.

Dünyada mobil trafik 5 yıl içinde 66 kat artacak, 2015'te mobil trafiğin yüzde 75'i veri, yüzde 25'i ses kaynaklı olacak. Sabit tarafta ses trafiği giderek azalırken, veri trafiği her yıl yüzde 50 oranında artacak.

Raporda mobil iletişim konusunda Türkiye'de önümüzdeki dönem yapılması gerekenler ise şöyle yer aldı:

''2010 yılında, tüketiciler açısından bir tür tarife şeffaflığı sayılan kontörden TL/kuruşa geçişin gerçekleştirilmiş olması Türkiye'deki tekel döneminin önemli bir izinin silinmesini sağlamıştır. Tarifelerin sadeleştirilmesi, birbirleriyle karşılaştırılabilir hale gelmesi ve bunun için uygun teknolojik imkanların tüketicilere sunulması önümüzdeki dönemin beklentileri arasındadır.

Türkiye, dünyanın en yüksek vergi oranlarının olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Mobil iletişimde vergi oranları yüzde 60'lar seviyesinde olup gelişmiş pazarlarda ve Avrupa'da oranlar yüzde 5-20 aralığındadır. Ülkemizde de hızla bu oranlara inilmelidir.''