Advertisement

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 6,7 oranında arttı. Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 9 büyüyeceği yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl Haziran ayına göre, imalat sanayi endeksinde yüzde 7,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 4,0 artış kaydedilirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 2,2 azalma oldu.

Sanayi üretiminde, Mayıs ayına göre ise yüzde 1,1 artış kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe aylık artış yüzde 5,7 olurken; imalat sanayiinde yüzde 0,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,5 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks hesaplamasına göre ise aylık üretim, Mayıs ayına göre yüzde 0,9 geriledi. Madencilik ve taşocakçılığı üretiminde önceki ayı göre yüzde 2,6, imalat sanayiinde yüzde 1 gerileme olurken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe 0,4 artış kaydedildi.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. İmalat sanayiinde bu artış yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4 oldu. Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yüzde 2,2 düşüş görüldü.

Sanayi üretimi bu yıl Haziran'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarken, takvim etkisinden arındırılmış üretimdeki artış yüzde 6,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,2 azalma kaydedilirken, imalat sanayindeki artış yüzde 7,5, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 4 artış gerçekleşti.

Sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre, ocakta yüzde 19, şubatta yüzde 13,9, martta yüzde 10,2, nisanda yüzde 8,8, mayısta ise yüzde 8 artmıştı.

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,6 ile sermaye malı imalatında kaydedildi. Bunu yüzde 12 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 6,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatı, yüzde 4,1 ile ara malı imalatı, yüzde 3,2 ile de enerji üretimi izledi.

-İMALAT SANAYİİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE-

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, haziran itibariyle yıllık üretim artışında ilk sırayı yüzde 28,1 ile mobilya sektörü aldı. Bu sektörü, yüzde 25,6 ile deri ve ilgili ürünlerin üretimi, yüzde 23,8 ile başka yerde sınıflandırılmamış makina ve ekipman üretimi izledi.

Bu dönemde, fabrikasyon metal ürünleri üretiminde yüzde 17,6, gıda ürünleri imalatında yüzde 13,8, kauçuk ve plastik ürünleri üretiminde yüzde 13,6, motorlu kara taşıtı treyler ve yarı treyler üretiminde yüzde 13,1, bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde yüzde 10,7 üretim artışı kaydedildi.

Haziran'da, geçen yılın aynı dönemine göre, diğer ulaşım araçlarının üretiminde yüzde 39,1, ''diğer imalatlar'' adı altında izlenen sanayi üretiminde ise yüzde 10,1 düşüş oldu.

Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe haziran ayı itibariyle yıllık 2,2 azalma olurken, alt sektörlerden ham petrol ve doğalgaz çıkarma sektöründe üretim düşüşü yüzde 8,9 düzeyinde gerçekleşti.-ÜRETİM VERİLERİ-TÜİK verilerine göre 2011 Haziran ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksindeki yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR 2011 2010 2009 2008

------- ------ ------ ----- -----

Ocak 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 10,2 21,4 -21,5 3,5

Nisan 8,8 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 8,0 14,9 -17,1 3,0

Haziran 6,7 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 9,9 6,2 -6,3

Kasım 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 16,9 23,9 -17,4

Yıllık Ortalama 13,1 -9,9 -0,6

2010 ve 2011 yılları haziran ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Haziran Haziran

. ------- -------

Toplam sanayi 10,0 6,7

-Madencilik 3,9 -2,2

-İmalat sanayi 10,5 7,5

-Elektrik, gaz ve su 8,3 4,0İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2010 ve 2011 yılları Haziran ayı verileri de şöyle:İktisadi

Faaliyet

Kolları 2010 2011

. Haziran Haziran

------------------------------- ------- -------

İmalat Sanayi 10,5 7,5

-Gıda ürünleri imalatı 5,3 13,8

-İçecek imalatı 7,6 3,7

-Tütün ürünleri imalatı -13,1 4,8

-Tekstil ürünleri imalatı 11,2 -2,1

-Giyim eşyası imalatı 6,3 4,3

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 22,9 25,6

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 23,8 5,2

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 5,7 7,4

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması 0,6 9,3

-Kok kömürü rafine edilmiş petrol ür. iml. -3,6 10,0

-Kimyasal madde ve ürünleri imalatı 15,4 -4,9

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı -9,8 -1,8

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 12,4 13,6

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 9,1 5,4

-Ana metal sanayi 1,1 7,9

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 13,3 17,7

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. 16,6 10,7

-Elektrikli teçhizat imalatı 21,3 6,7

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 32,5 23,8

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 28,7 13,1

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 27,4 -39,1

-Mobilya imalatı -9,8 28,1

-Diğer imalatlar 26,9 -10,1

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı 5,8 13,0