Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye masası heyeti, ''Program Sonrası İzleme'' çalışmaları için gelecek ay Türkiye'ye gelecek.

A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, IMF heyeti, özel sektör ve ekonomi kurumlarını ziyaret ederek son ekonomik gelişmeler konusunda görüş ve resmi verileri toplayacak.

Son küresel gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisini değerlendirecek olan IMF heyeti, yaklaşık iki hafta sürecek olan çalışmasında, en son geçen yıl Aralık ayında yapmış olduğu 2011 yılına ilişkin makro ekonomik tahminlerini güncelleyerek, 2012 yılına ilişkin tahmin çalışmaları yapacak.

Heyet, Washington'a dönüşünün ardından, son gelişmeler ve görünüm, politika değerlendirmesi ve tavsiyeler, maliye politikası, para politikası, finansal politikalar, yapısal politikalar başlıkları altında bir değerlendirme raporu yayımlayacak.-PROGRAM SONRASI DEĞERLENDİRME-İZLEME-Türkiye gibi, kotasının yüzde 200'ünü aşan ülkeler için eğer herhangi bir başka IMF anlaşması yoksa Program Sonrası Değerlendirme-İzleme (PPM) sistemi mutlaka gerçekleştiriliyor.

Üye ülkenin aldığı kredi miktarının yüzde 200'ün altına inmesi halinde ise Program Sonrası İzleme otomatik olarak sona eriyor. Fon heyeti, PPM ile stand-by gibi bir düzenlemenin sona ermesinin ardından, krediyi alan ülkenin krediyi geri ödeyebilme gücünü kontrol ediyor.

IMF heyeti, kredi borcu tamamıyla ödenene kadar her altı ayda bir ilgili ülkeye gelirken, bir yıl içindeki ikinci ziyaretini ise 4. madde konsültasyon çalışmalarıyla paralel olarak yürütüyor.

Fon heyeti, PPM çerçevesinde, Türkiye'ye gelerek, çalışmalar yapacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin raporlar düzenleyecek. Bu raporlar, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları tarafından takip edilecek ve Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programın kredibilitesi açısından önem taşıyacak.

IMF'nin üyelerinin ekonomi politikalarında yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla, her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak yaptığı ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarına ise ''4. Madde Konsültasyon Çalışmaları'' deniyor.

PPM çerçevesinde, IMF uzmanlarından oluşan bir heyet ekonomik verileri toplamak ve ülkenin ekonomi politikaları hakkında hükümet ve Merkez Bankası yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere üye ülkeyi ziyaret ediyor. Heyet, ülkenin makro ekonomik politikalarını gözden geçirmekte ve finansal sistemin sağlamlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

4. madde görüşmelerinde, tüm üye ülkelerin IMF Ana Sözleşmesi gereğince her yıl gerçekleştirmesi gereken bir konsültasyon mekanizması ve bu görüşmeler kapsamında ülkelerin maliye ve para politikaları ele alınırken, dış denge ve kamu borç gelişmeleri ile uygulanan politikaların büyüme ve ödemeler dengesi üzerindeki etkilerinin değerlendiriliyor.-IMF'YE BORÇLAR BİTİNCEYE KADAR İZLEME DEVAM EDECEK-Fon heyeti, PPM çerçevesinde, Türkiye'nin Fon'a olan borcunun tamamıyla ödeneceği 2013 yılına kadar, her altı ayda bir gelmeye devam edecek.

Türkiye'nin IMF'den kullandığı kredilere ilişkin borç stoku, halen 4,8 milyar dolar düzeyinde iken bu yıl sonu itibarıyla 4,5 milyar doların altına gerileyecek ve IMF'ye kalan borçlar 2013 yılının ilk yarısı sonunda tamamen ödenmiş olacak.