Advertisement

PricewaterhouseCoopers'in (PwC) ''Economic Views–Global'' (Ekonomi Görüşleri-Küresel) adlı raporuna göre, 2010 yılında küresel GSYİH'nin yüzde 17'sini oluşturan BRIC ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2011 ve 2012 yıllarında dünya GSYİH'sinde yaşanacak büyümenin yüzde 40'ını oluşturması bekleniyor.

Rapora göre, yavaş bir iyileşmenin gerçekleştiği G7 ülkeleri ekonomilerinin 2011 ve 2012 yıllarında küresel büyümenin yüzde 34'ünü oluşturması öngörülüyor.

PwC'nin makroekonomi ekibi danışmanlarından Richard Snook, raporu şöyle değerlendirdi:

''Dünya ekonomisi 2011'de yavaşlama gösteriyor, 2010 yılındaki yüzde 4 büyüme oranının 2011'de yüzde 3,2'ye düşmesini bekliyoruz. Gelişmekte olan piyasalar enflasyonu kontrol etmek için sıkı para politikaları uygularken, büyümeyi sağlayacak etmenler, gelişmiş dünyada mali konsolidasyon ve özel sektördeki risk algılamasının değişmesi olacak.

Bazı gelişmiş kilit piyasalardaki yavaşlama ve gelişmekte olan piyasalarda gitgide sıkılaşan para politikası küresel ticaret ve endüstriyel üretim hacimlerini olumsuz yönde etkiliyor. 2012 yılında ticaret yeniden canlandıkça, tüketici harcamaları arttıkça ve devlet borcu krizi gibi küresel belirsizlikle bağlantılı durumlar hafifledikçe küresel büyümenin yüzde 3,6 düzeyine dönmesini öngörüyoruz.''-EURO BÖLGESİ-''Economic Views–Eurozone'' (Ekonomi Görüşleri–Euro Bölgesi) adlı rapora göre ise Yunanistan'daki krizin derinleşmesi ve İspanya ve İtalya'yı tehdit etmesi nedeniyle Euro Bölgesinin ekonomik iyileşmesine olan güven sarsılıyor.

Yüzde 0,8'lik genişleme göstererek hareketli Alman ekonomisinin gerisinde kalan Euro Bölgesindeki büyüme 2011'in ilk çeyreğinde beklentileri boşa çıkarırken, devlet borcu krizinin ve Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz oranı artışlarının yılın ikinci yarısında ve 2012 başında büyüme sağlaması bekleniyor.

Richard Snook, 2011 yılının ilk çeyreğinde Euro Bölgesinin çekirdek ülkeleri tarafından kaydedilen kuvvetli ekonomik büyümeye rağmen yılın geri kalanında ve 2012 başında bu büyümenin yavaşlamasını beklediklerini belirterek, ''Son tahminlerimiz Euro Bölgesi ekonomisinin 2011'de yüzde 2 oranında, 2012'de yüzde 1,7 oranında genişleme göstereceği yönünde'' dedi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz oranlarındaki son artışların, büyüme üzerinde belirli bir baskı oluşturacağını ancak buradaki kilit riskin, devlet borcu krizinin İtalya ve İspanya'ya yayılması olduğunu kaydeden Snook, bu ülkeler tarafından çıkartılan devlet tahvillerinin getirilerinin yaklaşık 14 yılın üzerine çıkmasının, politika yapıcıların genelinde hakim olan endişeyi artırdığına işaret etti.