Advertisement

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yarıyıl sonuçları ve hedeflere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bankanın toplam kredi hacmi 2011'in ilk yarısında 2010 yıl sonuna göre yüzde 19 artarak, 68 milyar liraya yükseldi. Kredi büyümesinde, bireysel kredilerdeki yüzde 25, tarım kredilerindeki yüzde 28 artış başı çekti.

Mevduat yüzde 6,7 artışla 134 milyar liraya ulaştı. Toplam aktifler, yüzde 12 artarak 170 milyar lira oldu.

-''BANKA, SÜRDÜRÜLEBİLİR KARLILIK VE VERİMLİLİĞE ODAKLANACAK''-

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın gelecek dönemde sürdürülebilir karlılık ve verimliliğe odaklanacağını belirterek, şunları kaydetti:

''Sürdürülebilir karlılık ve verimlilik odaklı yönetim stratejimizle bu yıl içinde öncelikle karlılık ve verimlik rasyolarına odaklanacağız. Ana misyonumuzu unutmadan karlılık ve verimlilik içinde sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirirken faaliyetlerimizle bankacılık sektörüne ve ülkemize değer katıyor olmanın bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Kar, mutlak surette sürdürülebilir, gerçek ve çeşitlendirilmiş olmalıdır. Bu kriterlerle büyük olacağız ama büyüklük için yarışmayacağız.''

-''ÖZKAYNAK KARLILIĞI, EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLACAK''-

Aydın, temelleri 1863'te atılan ve iki yıl sonra 150. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Ziraat Bankası için yeni dönemi, gençleşme ve dinamikleşme yönünde bir sıçrama tahtası olarak değerlendireceklerini belirtti.

Özkaynak karlılığının, en önemli gündem maddelerinden biri olacağını ifade eden Aydın, şu görüşleri dile getirdi:

''Ziraat Bankasının verimliliğinin artmasını teminen uygun bir termin ile sektör normlarına yaklaşıyor olacağız. İş modelimizi, müşteri odaklı bir yapıda ihtiyaçlar çerçevesinde dinamik olarak sürekli geliştireceğiz.

Genel Müdürlük ve şube ağımızı, verimlilik ve kuvvetler ayrılığı prensibi doğrultusunda yeniden düzenleyecek, insan kaynağımıza çağdaş bankacılığın gerektirdiği dinamizmi kazandıracağız.

Bu sayede katma değer gücü her anlamda daha yüksek, müşterilerinin beklentilerine daha hızlı ve kaliteli cevap verebilen, teknolojik imkanları çok üst seviyede bir Ziraat Bankasını kuracağız.''

-''BANKANIN KAYNAK ÇEŞİTLENDİRMESİNE GİTMEYE İHTİYACI VAR''-

Bilançonun dönüştürülmeye ihtiyaç duyduğunu, bankanın ana misyonu olan tarım sektörünün finansmanını yeni ürün ve hizmetlerle sağlarken, Türkiye'deki tarımsal endüstrinin gelişimi ve dönüşümünün öncelikli hedefleri arasında olacağını anlatan Aydın, reel sektör finansmanına daha fazla hassasiyet göstereceklerini, bunun özellikle kamunun borçlanma ihtiyacının azalmakta olduğu bir ortamda daha da önem kazandığını kaydetti.

Sektör normlarıyla karşılaştırıldığında Bankanın kaynak çeşitlendirmesine gitmeye ihtiyaç duyduğuna işaret eden Aydın, ''Kaynak çeşitliliği, maliyet ve kaynağın vadesinin uzatılması açısından önemli. Tasarrufların yetersiz olduğu ülkemizde yeni dönem, özellikle mevduat ve mevduat dışı kaynakların geliştirilmesini ve derinleştirilmesini zorunlu kılmaktadır'' dedi.

Ziraat Bankası'nı yoğun bir faaliyet döneminin beklediğini de ifade eden Aydın, kısa vadeli hedefler yerine endüstriyel bir bakışla ufuklarını geniş tutacaklarını, hiçbir zaman ''günü kurtarma çabasına'' girmeyeceklerini kaydetti.