Advertisement

Merkez Bankası haftalık verileri açıkladı

Merkez Bankası haftalık verileri açıkladı

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1 milyar 708 milyon dolar azalarak 89 milyar 189 milyon dolara geriledi

25 Ağustos 2011 Perşembe, 15:18 Güncelleme: 25 Ağustos 2011 Perşembe, 21:18

Merkez Bankasının brüt Döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 708 milyon dolar azaldı ve 19 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla 89 milyar 189 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos 2011 tarihinde 90 milyar 897 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının söz konusu tarihte 96 milyar 521 milyon dolar olan toplam rezervleri de 19 Ağustos itibarıyla 94 milyar 813 milyon dolara düştü. Söz konusu rezervin 5 milyar 624 milyon dolarını altın oluşturdu.

Merkez Bankası rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:. (Milyon ABD Doları)

. Brüt

. Döviz Toplam

Tarih Altın Rezervi Rezerv

--------- -------- -------- --------

29.01.10 4.121 70.778 74.899

25.06.10 4.153 70.616 74.769

31.12.10 5.264 80.696 85.960

28.01.11 5.264 82.335 87.599

25.02.11 5.264 82.577 87.841

25.03.11 5.264 86.205 91.469

01.04.11 5.357 86.792 92.149

29.04.11 5.357 90.221 95.578

06.05.11 5.357 89.931 95.288

27.05.11 5.357 91.396 96.753

03.06.11 5.357 92.200 97.557

10.06.11 5.357 93.805 99.162

17.06.11 5.357 92.295 97.652

24.06.11 5.357 92.745 98.102

01.07.11 5.624 93.847 99.471

08.07.11 5.624 93.903 99.527

15.07.11 5.624 93.496 99.120

22.07.11 5.624 92.491 98.115

29.07.11 5.624 93.014 98.638

05.08.11 5.624 91.968 97.592

12.08.11 5.624 90.897 96.521

19.08.11 5.624 89.189 94.813

-BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ-

Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi, 12 Ağustos tarihi itibarıyla 557 milyar 928,7 milyon liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 5 Ağustos itibarıyla 550 milyar 475,6 milyon lira olan kredi hacmi, 1 haftalık dönemde 7 milyar 453,1 milyon lira artış gösterdi.

Mali kesim hariç banka kredileri toplamı 546 milyar 993,7 milyon lira oldu. Bu kredilerin yaklaşık 527,6 milyar lirasını mevduat bankaları kredileri, yaklaşık 19,4 milyar lirasını da kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu.

Mali kesime verilen krediler de bu dönemde 10,6 milyar liradan 10,9 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki kredi hacmi, dönemler itibarıyla şöyle oldu:

. Kredi Hacmi

Tarih (Bin Lira)

-------- -----------

31.12.10 452.664.873

07.01.11 446.261.498

28.01.11 456.259.191

04.02.11 456.882.918

25.02.11 469.890.169

04.03.11 472.456.385

25.03.11 480.127.358

01.04.11 485.912.543

29.04.11 499.947.327

06.05.11 502.504.439

13.05.11 508.884.728

20.05.11 509.892.708

27.05.11 517.151.823

03.06.11 524.410.561

10.06.11 523.780.627

17.06.11 527.461.153

24.06.11 532.210.790

01.07.11 538.690.442

08.07.11 537.994.082

15.07.11 542.429.170

22.07.11 543.510.630

29.07.11 548.083.586

05.08.11 550.475.686

12.08.11 557.928.788

-BANKALARDAKİ TOPLAM MEVDUAT-

Bankalardaki toplam mevduat, bir haftada 10 milyar 886,4 milyon lira artarak, 12 Ağustos itibariyle 618 milyar 248 milyon 961 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 5 Ağustos'ta 607 milyar 362 milyon 531 bin lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat 7 milyar 168,1 milyon lira artarak, 415 milyar 859,3 milyon liradan 423 milyar 27,5 milyon liraya, yabancı para cinsinden mevduat da 5 milyar 36,6 milyon lira artarak, 173 milyar 220,1 milyon liradan 178 milyar 256,7 milyon liraya ulaştı.

Bankalardaki TL mevduatının 64,3 milyar lirasını vadesiz, 354 milyar 896,3 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. TL mevduatının 178,6 milyar lirası kamu, 185,3 milyar lirası özel, 55,2 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.

Bu arada bankalararası mevduat da 12 Ağustos itibarıyla yaklaşık 18,3 milyar liradan 17 milyar liraya geriledi.

Bankalardaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle oldu:(Bin TL)

TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam

. YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

------- ------------- ------------- ------------

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034

29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713

05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531

12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961

-TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI-

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 19 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla 203 milyar 484 milyon 858 bin lira oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 720,4 milyon liralık azalış meydana geldi.

Tüketici kredileri, 19 Ağustos itibarıyla 153 milyar 998 milyon 825 bin liraya çıktı. Bunun 67 milyar 631,7 milyon lirası konut, 6 milyar 305,7 milyon lirası taşıt, 80 milyar 61,4 milyon lirası diğer kredilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 751,7 milyon liralık azalışla 49 milyar 486 milyon 33 bin liraya geriledi.

TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı, 49 milyar 423 milyon 481 bin lira olarak hesaplandı. Bunun 22 milyar 952,1 milyon liralık kısmı taksitli, 26 milyar 471,3 milyon liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu.

Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da yaklaşık 62,6 milyon lira oldu.-TABLO-Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları (bin lira) şöyle oldu:. 29.07.2011 05.08.2011 12.08.2011 19.08.2011

--------------------- ----------- ----------- ----------- -----------

Tüketici Kredileri ve

Bireysel Kredi Kartları 202.515.950 203.206.075 204.205.300 203.484.858

. Tüketici kredileri 152.710.772 153.174.011 153.967.506 153.998.825

..Konut 67.253.633 67.468.207 67.632.509 67.631.723

..Taşıt 6.268.310 6.274.480 6.292.405 6.305.668

..Diğer 79.188.829 79.431.324 80.042.592 80.061.434

. Bireysel Kredi Kartları(TL) 49.745.183 49.973.450 50.176.416 49.423.481

..TL Taksitli 22.470.247 22.723.216 22.751.332 22.952.165

..TL Taksitsiz 27.274.936 27.250.234 27.425.084 26.471.316

-DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ-

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam 1 milyar 186 milyon 73 bin dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 269,08 milyon doları Hazine, 41,49 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 19,59 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı ödemeler, 856,57 milyon doları da IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu.

Söz konusu dönemde Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-24 Ağustos tarihleri arasındaki ödeme de dahil edildiğinde 9 milyar 294,17 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 6 milyar 265,77 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

-TABLO-

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler ödemeler Fonu ödemeler------ ---------- ---------- -------- -------------- ------------- ---------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan 563,07 85,97 8,78 251,68 - 909,50

Mayıs 648,29 51,29 31,11 168,75 - 899,44

Haziran 1.229,93 189,05 44,19 150,31 - 1.613,48

Temmuz 683,97 108,43 11,39 19,26 - 823,05

Ağustos (*) 269,08 41,49 19,59 856,57 - 1.186,73TOPLAM 6.265,77 837,00 184,64 2.006,76 - 9.294,17(*) 1-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılan ödemeler.ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 99.806 0,00
USD/TRY 5,6854 0,01
EUR/TRY 6,4025 0,25
EUR/USD 1,1240 0,14
FAİZ 18,76 0,00
ALTIN/ONS 1.421,22 -0,38
BRENT 63,76 0,16
© haberturk.com
Yukarı