Advertisement

Euro Bölgesi kurtarma paketinin geleceği konusunda gözler bugün Alman Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Almanya Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar, Euro Bölgesi açısından önemli sonuçları da beraberinde getirecek.

Yüksek mahkeme, hükümetin her finansal yardım kararında parlamentonun onayını almasını zorunlu kılabilir.

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Parti’li Peter Gauweiler ve beş ekonomi profesörü, kurtarma şemsiyesinin AB antlaşmalarına ve Alman anayasasına aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Davacılar, hükümetin tasarıyı büyük baskı yaratıp acele şekilde gündeme alarak milletvekillerinin serbest karar verme hakkını kısıtladığını savunuyor.

Davacılardan ekonomi profesörü Joachim Starbatty,  hükümetlerin uygulamaya koydukları bu kararların, meclisin bütçeye ilişkin egemenlik hakkını ihlâl ettiğini, parlamentonun elinin kolunun bağlandığını belirtiyor.

Davacı profesör, Euro Bölgesi'ni ve euroyu korumak adına, bütçeye ilişkin temel egemenlik hakkını parlamentonun elinden almanın, Avrupa'nın gelişimi düşüncesi ile bağdaşamayacağına inanıyor.

Alman Anayasa Mahkemesi’nin euroyu korumaya yönelik tedbirleri anayasaya aykırı bulması ihtimalini değerlendire Alman Yeşiller Partisi'nin Avrupa politikaları sözcüsü Manuel Sarrazin, "bu, fiilen euro kurtarma şemsiyesinin sonu anlamına gelir ve çok geniş kapsamlı etkileri olur" dedi.