Advertisement

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 37,71 milyon doları Hazine, 0,13 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 0,63 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı ödemelerden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ödeme de dahil edildiğinde 9 milyar 380,75 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 6 milyar 345,43 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.