Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Direktörü Douglas Renwick, İspanya'nın kredi notunda aşağı yönlü risklerin olduğuna dikkat çekti. Renwick, kredi notundaki riskleri arasında İspanya'nın büyümesindeki yavaşlama ve yerel hükümetlerin bütçe hedeflerinde geride kalmasını saydı.

"Kredi notundaki riskler aşağı yönlü" diyen Fitch'in direktörü, bölgesel bütçe performansının, harcama kesintileri konusunda merkezi hükümetin üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çekti.

Fitch'in İspanya için belirlediği kredi notu AA+; ülkenin görünümü ise 'negatif.' Renwick, ülkenin zayıf büyümesi, bütçe hedeflerini tutturma konusundaki başarısızlıkları ve bankaları kurtarma masraflarının beklentilerin üzerinde olmasının, kredi notunu tehdit ettiğini söyledi.

Moody's'in İspanya'ya verdiği kredi notu Aa2'yken, diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's ülkeyi AA kategorisinde değerlendiriyor.

Moody's'in geçtiğimiz hafta yayınladığı verilere göre İspanya'da yerel hükümetler bütçe hedeflerini tutturma konusunda geride kalıyor ve bu da kredi notu için olumsuz bir faktör olarak görülüyor. İspanya'da yerel hükümetler kamu harcamalarının üçte 1'inden fazlasını yönetiyor. Yerel hükümetler, emlak satışlarındaki kazançlar sebebiyle de zorluk çekiyor.

İspanya Maliye Bakanlığı'nın 8 Eylül'de açıkladığı rapora göre, 17 yerel hükümetin borçları, ülkenin ilk yarıdaki toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1.2'sini kapsıyor. Bölgelerin bu yılki borç/GSYH oranı hedefi ise yüzde 1.3.