Advertisement

Tüketici Güven Endeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerin kötüleşmesinden kaynaklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

Anket yapılırken ortalama 8 bin 500 kişiye soru yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, tüketiciler, gelecek 6 aylık döneme göre satın alma gücünde, iş bulma olanaklarında, gelecek 3 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durumda olumsuz beklenti içindeler. Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için de fazla uygun olmadığını düşünüyor.