Advertisement

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ''2011 Ağustos Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket'' istatistikleri açıklandı.

Buna göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ,geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,25 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 20,50 oranında artarken, kooperatif sayısı yüzde 33,59 azaldı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 18,09 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,93 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,52 azalış gösterdi.

Yılın 8 ayında toplam 38 bin 280 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 35 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 33,66'sını, 2 bin 27 anonim şirket ise yüzde 66,32'sini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 12,56 oranında azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 303 oldu. Bu şirketlerin 417'si İran, 244'ü Almanya, 132'si Azerbaycan ve 91'i Irak ortaklı şirketlerden oluştu.

Kurulan 2 bin 303 yabancı ortak sermayeli şirketin 253'ü anonim, 2 bin 50'si ise limited şirket oldu. Bu şirketlerin 791'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 238'i ise inşaat sektöründe kuruldu. Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,56'sı yabancı sermayeli ortak payı şeklinde gerçekleşirken, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu 204 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

-AĞUSTOS AYI RAKAMLARI-

Ağustos ayında kurulan şirket sayısında, bir önceki aya göre yüzde 4,49, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,11 ve kooperatif sayısında yüzde 27,50'lik azalış oldu.

Kapanan şirket sayısı da bir önceki aya göre yüzde 8,17, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen aydaki re'sen iptal sayısı fazlalığına bağlı olarak yüzde 74,22 ve kapanan kooperatif sayısı da yüzde 9,71'lik düşüş gösterdi.

Bu yılın Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 11,57 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 46,79'luk bir azalış gerçekleşirken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,83'lük artış kaydedildi.

Aynı dönemler karşılaştırıldığında kapanan şirket sayısı yüzde 27,52, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,06 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,69 azaldı.

Ağustos ayında kurulan toplam 3 bin 825 şirket ve kooperatifin yüzde 92,68'i limited şirket, yüzde 5,70'i anonim şirket, yüzde 1,52'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,50'si İstanbul, yüzde 11,50'si Ankara, yüzde 6,38'i ise İzmir'de kuruldu.

Ağustosta Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Yılın ilk sekiz ayında ise Bayburt'ta 12 şirket kuruldu, 6 şirket kapandı.

Aynı ayda kurulan 318 yabancı ortak sermayeli şirketin 56'sı İran, 29'u Alman, 28'i de yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortaklığı olarak kuruldu.

-KURULAN VE KAPANAN ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI-

Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 994'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 664'ü inşaat, 608'i ise imalat sektöründe yer aldı. Gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 511'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 921'i inşaat ve 465'i de imalat sektöründe bulundu.

Aynı ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 357'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 233'ü inşaat, 168'i de imalat sektöründeyken, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 847'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 318'i inşaat, 180'i de imalat sektöründe yer aldı.