Advertisement

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 511,36 milyon doları Hazine, 19,80 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 26,66 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı ödemelerden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye 147,44 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, eylülün ilk üç haftasındaki ödeme de dahil edildiğinde 10 milyar 47,5 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 6 milyar 819,1 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.