Advertisement

IMF'nin politikalarının oluşturulduğu organ olan Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, küresel ekonominin ''tehlikeli bir aşamaya'' girdiği belirtildi.

Toplantıda, bu durumun, ''IMF ve IMF üyesi ülkelerin olağanüstü ihtiyatla hareket etmeleri, işbirliği yapmaları ve cesur adımlar atmaya hazır olmalarını'' gerektirdiğine dikkat çekildi.

“Euro Bölgesi’ndeki yetkililerin, borç krizine çözüm bulmak için gerekenleri yapma kararlılığı içinde olmalarının cesaret verici olduğu'' ifade edilen bildiride, ‘IMF'nin, küresel rolünün bir parçası olarak bu çabaya kuvvetli destek vermeye hazır olduğu” vurgulandı.

Komitenin sonuç bildirisinde  “küresel ekonominin yüz yüze olduğu tehlikelerle mücadele yolunda kararlı biçimde hareket etme kararı aldık. Güveni ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek ve küresel büyümeyi yeniden canlandırmak için toplu şekilde hareket edeceğiz” denildi.

Sonuç bildirisinde, gelişmiş ekonomilerin, mevcut küresel gerilimlere etkin çözümler bulunmasının çekirdeğinde yer aldığı vurgulanırken, “kayda değer” bir istikrar ve büyüme gösteren yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin de, etkili bir küresel karşılığın ortaya koyulmasında anahtar konumda bulunduğu belirtildi.

Bildiride aynı zamanda finansal sektör reformunun taşıdığı önemin altı çizilerek, bu reform ajandasının tam ve zamanlıca hayata geçirilmesine olan bağlılık da teyit edildi.

Toplantının sonuç bildirisine göre, sistematik açıdan önemli finansal kurumlara ilişkin düzenlemenin güçlendirilmesine dönük koordineli çabalara devam edilecek. Ancak toplantıdan henüz bu çabaların detaylarına ilişkin somut açıklamalara yer verilmedi.