Advertisement

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Türkiye olarak, ekonomik büyümenin, istihdam artırılması temel alınarak gerçekleştirilmesinden yana olduklarını'' söyledi.

İki gündür Paris'te devam eden G-20 çalışma ve istihdam bakanları toplantısı sona erdi.

Toplantıların ardından Türk basınının sorularının yanıtlayan Bakan Çelik, ''dünya ekonomisinin yüzde 83'ünü ve yine dünya nüfusunun üçte ikisini G-20 ülkelerinin oluşturduğunu'' belirterek, küresel krizle ilgili olarak G-20 içinde alınacak kararların önemine değindi.

2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin en olumsuz etkisinin işsizlik oranlarının artmasında görüldüğü hatırlatan Çelik, 2008 yılından bu yana işin kaybedenlerin sayısının 30 milyona ulaşmasının beklendiği söyledi.

Çelik, OECD rakamlarına göre, işsizlik sorununu çözülmesi için önümüzdeki beş yıl içinde 110 milyon kişilik bir istihdamın yaratılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

''Türkiye olarak ekonomik büyümenin merkezine istihdamın yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını'' yineleyen Çelik, ''kriz var diye sosyal koruma konusunun da kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini'' söyledi.

Çelik, ''ülkelerin, vatandaşlarını seçmen değil insan olarak görme anlayışıyla ve işi değil çalışanı koruyan bir yaklaşımla hareket etmeleri gerektiğini''ifade etti.-İSTANBUL DEKLARASYONUN ÖNEMİ-Ekonomik krizden çıkışta ve istihdamın artırılmasında G-20 ülkelerinin yapacakları tavsiye kararlarının daraltıcı değil, genişletici olması ve vizyoner bir bakış açısını yansıtmasının gerekli olduğuna inandığını belirten Çelik, bugün kabul edilen belgede uluslararası kuruluşlara biçilen rolün sınırlı kalmış olmasını da anlamakta zorluk çektiğini ifade etti.

''Uluslararası kuruluşların, rızası olmadıkça hiçbir ülkenin iç işlerine karışma gibi girişim olamaz'' diyen Çelik, aksine uluslararası kuruluşların küresel uyum için en uygun platformlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 19. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ni ILO ve ISSA işbirliğinde 11-15 Eylül'de, İstanbul'da gerçekleştirdiğini ve buraya gelen gelen 33 bakanla alınan kararların İstanbul Deklarasyonu adı altında imzalandığını belirten Çelik, bu deklarasyonla, hükümetlerin ve özellikle de çalışma bakanlarının, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ile bu alanda koruyucu ve önleyici bir yaklaşımın benimsenmesi yönünde ortak bir irade beyanında bulunuğunu hatırlattı.

Çelik, ''iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden dünyada her dakikada 4 kişinin yaşamını kaybettiğini'' hatırlatarak, ''Bu kadar önemli bir konuyla ilgili önemli bir adım olan İstanbul Deklarasyonu'na tavsiye kararlarında yer verilmesini Türkiye olarak talep ettiklerini'' söyledi.

Bakan Çelik, dünkü toplantıların ilk gününde, G-20 üyesi ülkelerin merkez sağdaki partilerine üye bakanlarla bir sabah kahvaltısında biraraya geldiklerini ve siyasi istikrar ve ekonomik büyüme konularını ele aldıklarını söyledi.

Çelik, yine toplantılara paralel olarak, üye ülkelerdeki işçi ve işveren temsilcileriyle de ayrı bir oturumda bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.