Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun ortalama vadesine uygulanacak puanları belirledi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ''Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe'' göre, ortalama vadesi 70 gün ve üzerinde olan mevduat ve katılım fonuna 5, 50 gün ve üzerinde olan mevduat ve katılım fonunun ortalama vadesine ise 3 puan uygulanacak.

Yönetmelikle kredi kuruluşları için uygulanacak sigorta prim oranlarına da büyüklük faktörü getirildi. Buna göre, ilgili prim dönemi için kredi kuruluşlarının alacakları toplam puanlarına göre uygulanacak prim oranları, onbinde 11 ve 19 arasında değişecek. Bu orana, büyüklük faktörü 120 milyar lira ve üzeri olan kredi kuruluşları için onbinde 2, büyüklük faktörü 50 milyar lira ile 120 milyar lira arası olan kredi kuruluşları için onbinde 1 prim oranı ilave edilerek, sigorta prim oranı belirlenecek.

Büyüklük faktörü ise kredi kuruluşunun bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (cayılabilir taahhütler hariç) toplamından oluşacak. Söz konusu tutarlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıl sonu itibariyle hesaplanan üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılacak.

Mevduatın veya katılım fonunun ortalama vadesi, vadesiz mevduatlar, özel cari hesaplar ve 7 gün ihbarlı mevduatlar için sıfır, 1 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları için 15, 3 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları için 60, 6 aya kadar vadeli mevduat ve katılma hesapları için 135, 1 yıla kadar vadeli, 1 yıl vadeli ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat ve katılma hesapları için 360, birikimli mevduat ve katılma hesapları ile özel fon havuzları için 360 gün sayıları dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak ağırlıklı ortalama vadeyi ifade edecek.

Kredi kuruluşları, risk faktörleri ile söz konusu risk faktörleri ve eşik değerleri dikkate alınmak suretiyle yapılacak olan hesaplamaya göre, sıfır ve 100 değer aralığında bir puan alacaklar.

Yönetmelik ile 7 Kasım 2006 tarihli yönetmelikteki ''Yeni Türk Lirası'' ibareleri ''Türk Lirası'' olarak değiştirilirken, ''altın cinsinden hesapların'' ibaresi ''kıymetli maden cinsinden hesapların'', ''altın ve Döviz cinsinden hesaplarla'' ibaresi ''kıymetli maden ve döviz cinsinden hesaplarla'', ''altın ve diğer döviz cinsinden hesaplarla'' ibaresi, ''kıymetli maden ve diğer döviz cinslerinden hesaplarla'' olarak değiştirildi.

-TMSF-

Bu arada, AA muhabirinin TMSF'den edindiği bilgiye göre, yapılan değişiklikler, bankacılık sektörünün 3 aylık prim yükümlülüğüne, yaklaşık olarak yüzde ''8''lik ilave maliyet getiriyor ve bu rakamsal olarak yaklaşık 16 milyon liraya tekabül ediyor. Mart 2011 dönemi esas alındığında, bu bankaların ödediği prim tutarı 211 milyon liradan, 227 milyon liraya çıkıyor.

Büyüklük faktörü, bankaların prim yükümlülüklerini artırırken, eşik değerlerde değişiklik yapmak suretiyle bankaların toplam maliyetinin daha az artırılması sağlandı. Banka puanında 85 olan değerin 80'e, 70 olan değerin 65'e çekilmesi bu etkinin azaltılmasını sağlıyor.

Karlılık oranı ve sigortalı mevduat-katılım fonu oranı risk faktörlerine ait eşik değerlerin değiştirilmesi de azalmaya katkı sağladı.