Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku bu yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle 309,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2011'in ilk çeyreği sonunda söz konusu rakam 298,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Net dış borç stokunun 178,8 milyar dolara yükseldiği bu dönemde, Hazine garantili dış borç stoku da 8,4 milyar dolar oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı ikinci çeyreği itibariyle, brüt, net ve Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2011 yılının ikinci çeyreği sonu itibariyle 309,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2011 yılı ikinci çeyreğinde 202,2 milyar dolar olarak belirlenen özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı yüzde 65,3 oldu. Kamu kesiminin 95,3 milyar dolarlık borcu da stoğun yüzde 30,8'ini oluşturdu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içindeki payı ise 12,1 milyar dolar ile yüzde 3,9 oldu.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan meydana geldi. Merkezi Yönetim dış borç stoku da 2011 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 81,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 46,5 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları da 2011 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 13,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde kısa vadeli özel sektör dış borcu 77,5 milyar dolar olurken, bunun 49,4 milyar dolarlık bölümünün bankacılık sektörüne ait olduğu tespit edildi. Böylece özel sektörün kısa vadeli dış borçlarının yüzde 63,7'si bankacılık sektörünün kısa vadeli dış borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün bu dönemde orta ve uzun vadeli dış borcu da 124,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların 85 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmaları dikkati çekti.

Merkez Bankasının 2011'in ikinci çeyreğinde uzun vadeli dış borçları 10,5 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları da 1,6 milyar dolar oldu.

Bu arada 2011 Mart-2011 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 1,7 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye'nin Haziran sonu itibariyle net dış borç stoku da 178,8 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde net dış borç stoku 170,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Türkiye'nin 2010 yılı sonunda 7,4 milyar dolar olan Hazine garantili dış borç stoku da 2011 yılı ikinci çeyreğinde 8,4 milyar dolara yükseldi.