Advertisement

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasaya Döviz likiditesi sağlamak ve aynı zamanda bankacılık sisteminin yabancı para yükümlülüklerinin vadelerinin uzamasını teşvik etmek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 0,50 puan ile 2,5 puan arasında indirime gitti.

Bankadan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun 4 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı ara toplantıda gerek duyulması halinde uygun görülecek araç ve yöntemlerle piyasaya döviz likiditesi sağlanması konusunda mutabık kaldığı hatırlatıldı.

Kurul'un, 23 Ağustos ve 20 Eylül 2011 tarihli toplantılarında ise küresel ekonomiye dair belirsizlikler dikkate alındığında, gelişmelerin yakından takip edilmesinin ve gerekli politika tedbirlerinin gecikmeksizin alınmasının önem taşıdığını belirttiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, piyasaya döviz likiditesi sağlamak ve aynı zamanda bankacılık sisteminin yabancı para yükümlülüklerinin vadelerinin uzamasını teşvik etmek amacıyla; vadesiz ihbarlı DTH, yabancı para özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli DTH, yabancı para katılma hesaplarında yüzde 11,5 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranlarının yüzde 11'e çekildiği bildirildi.

Banka, 1 yıl ve daha uzun vadeli DTH, yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH ve yabancı para katılma hesaplarında yüzde 9,5 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 9'a indirdi.

Zorunlu karşılık oranları; 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 11,5'ten yüzde 11'e, 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 9,5'ten yüzde 9'a çekildi.

3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülüklerde ise zorunlu karşılık oranları yüzde 8,5'ten yüzde 6'ya indirildi.

Açıklamada, böylelikle mevcut verilere göre piyasaya yaklaşık 1,3 milyar dolar likidite sağlanmış olacağı ifade edildi.

Söz konusu değişiklikler 30 Eylül 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak.