Advertisement

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 79,42 milyon doları Hazine, 2,09 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği 'diğer' kamu ödemeleri, 15,93 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-5 Ekim dönemindeki ödeme de dahil edildiğinde 10 milyar 401,40 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 7 milyar 90,67 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.