Advertisement

İngiliz Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde Greenspan, söz konusu kültür farkını 'tasarrufçu kuzey' ve 'tüketimci güney'in hayat tarzı olarak tanımladı. Greenspan, kültür farkı giderilmeden euronun yaşayamayacağını öne sürdü.

Bugün Güney Avrupa ülkelerinin tahvil riski faizlerinin, Almanya'nınkinden 3,7 ila 19,6 puan daha yüksek olduğuna dikkat çeken Greenspan, Kuzey Avrupa ülkelerinin risk faizlerinin ise üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu savundu.

Fed Eski Başkanı, "Kuzey-Güney arasındaki risk farkının, birim işgücü maliyetleri ve genel fiyat düzeyiyle paralellik gösterdiği, temel olarak bu iki veriden kaynaklandığı görülüyor" dedi.

Ortak para biriminin Kuzey Avrupa'nın zaten hazır olduğu, Güney'in ise uyum sağlamaya çalıştığı bir yapı olduğu ifadeleriyle dikkat çeken Greenspan, Güney'de işgücü maliyetlerinin fiyatları hızla yukarı çeken bu uyum çabası olduğunu belirtti.
 
Greenspan aynı zamanda Portekiz gibi Güney ülkelerinin, geleneksel olarak  tasarruf açığı bulunan tüketim toplumları olduğunu, Almanya ve Fransa gibi Kuzey ülkelerinin kültüründe ise tasarruf fazlası ve uzun vadeli yatırım alışkanlığı bulunduğunu söyledi.

Fed Eski Başkanı Greenspan, “Euro'ya geçişle birlikte, bu alışkanlıklar arasındaki fark daha da açıldı. Euro Bölgesi, mal satan Kuzey ile tüketen Güney'e bölündü” ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi'nin ayakta kalması için, Güney ve Kuzey arasındaki kültür farkının giderilmesinin gerektiğini savunan Greenspan, diğer önlemlerin de geçici çözümler üretebileceğini aktardı.